Geenifoorumil arutletakse täppismeditsiini üle

Uudis

11.–12. juunil korraldatakse 18. rahvusvaheline geenifoorum «Täppismeditsiin – uus reaalsus», kus käsitletakse suurte andmestike väärtust teaduses ja iga inimese argiste otsuste langetamisel.

Sel aastal on teemadering lai, muu hulgas tutvustatakse personaalmeditsiini arengut Kataris ja Austraalias ning tuuakse esmakordselt foorumi kuulajateni meeste genoomi ja tervise temaatika. Konverentsi peaesinejad on dr Radja Badji Katarist ja dr Paul Jones Inglismaalt.

Dr Badij tutvustab oma ettekandes Katari genoomiprojekti, mille käigus kavatsetakse järjendada riigi kõigi kodanike (313 000 inimese) täisgenoomid. Praeguseks on jõutud märgilise 10 000 genoomini. Katari projekti üldeesmärk sarnaneb Eesti omaga: muuta genoomika igapäevaseks abivahendiks tervishoius.

Dr Jones on olnud Inglismaa genoomiprojekti (Genomics of England) teadus- ja arendusüksuse eesotsas. Praegu töötab ta juhtivas sekveneerimistehnoloogia ettevõttes Illumina Inc. Dr Jones annab ülevaate sellest, millised on erasektori ootused riiklikele personaalmeditsiini programmidele ja kuidas jõuda geneetilistel profiilidel põhineva tervishoiumudelini.

Programm hõlmab mitut ettekannet, mis keskenduvad laiapõhjaliste valguprofiilide potentsiaalile ravimiarenduses. Samuti räägitakse muusikalise kuulmise ja toitumiseelistuste geneetikast. Eraldi pööratakse tähelepanu genoomika rakendusvõimalustele tervishoius, populatsioonigeneetikale ja rahvaste ajaloolistele rännetele. Ka inimese mikrofloora rolli haiguste väljakujunemisel käsitletakse põhjalikult.

Konverents toimub Tartus Dorpati konverentsikeskuses. Geenifoorumile saab registreeruda 6. juunini veebilehel www.geneforum.ee. Soovijatel on võimalik saada täienduspunkte kuulatud ettekannete eest ja vastav tunnistus TÜ kliinilise meditsiini instituudi täienduskeskuselt.

Jaga artiklit

Märksõnad

geenifoorum