Universitas Tartuensis

Universitas Tartuensis on Tartu Ülikooli ajakiri, mis ilmub vähemalt viis korda aastas.

UT on mõeldud eeskätt Tartu Ülikooli liikmetele, vilistlastele, partneritele ja laiemalt hariduse usku inimestele. Ajakirjas kirjutatakse Tartu Ülikooliga seotud teemadest, inimestest ja nende tegevusest. Ajakirja eesmärk on rikastada Eesti info- ja aruteluruumi tasakaalukate ja tõenduspõhiste artiklitega ning olla ülikooli ja tema liikmetega seotud lugude kaudu akadeemilise vaimsuse kandja.

UT levib kõigis Tartu Ülikooli töö- ja õppehoonetes, Tartu Ülikooli üliõpilasesinduses ja Tartu ühiselamutes.

Universitas Tartuensise kujunduslahendused ning kõik ajakirjas avaldatud tekstid ja illustratsioonid on autoriõigusega kaitstud. Tekste võib kasutada viitega Universitas Tartuensisele ja autorile. Enne ajakirjas avaldatud fotode kasutamist palume pöörduda toimetuse poole. Toimetajatel on õigus kaastöid nende selguse huvides toimetada ja lühendada.

Toimetus asub Tartu Ülikooli kirjastuses aadressil W. Struve 1, ruumis 168

Ajakirja peatoimetaja Maarit Stepanov, tel 737 5686, 5069 473, maarit.stepanov [at] ut.ee

Ajakirja ilmumisele aitavad kaasa:

Fotograaf Andres Tennus

Keeletoimetaja Külli Pärtel

Küljendaja Margus Evert

Teabetoimetajad Triin Ree ja Kady Sõstar

Postiaadress:

W. Struve 1–168,

Tartu 50091

Tel 737 5686

E-post ajakiri [at] ut.ee

www.ajakiri.ut.ee