Universitas Tartuensis

Universitas Tartuensis on Tartu Ülikooli ajakiri, mis ilmub iga kuu esimesel reedel 11 korda aastas, kui ei ole öeldud teisiti.

2018/2019. õppeaasta UT ilmumisgraafik:

 • septembri UT – 7. septembril
 • oktoobri UT – 5. oktoobril
 • novembri UT – 2. novembril
 • detsembri UT – 30. novembril
 • jaanuari UT – 4. jaanuaril
 • veebruari UT – 1. veebruaril
 • märtsi UT – 1. märtsil
 • aprilli UT – 5. aprillil
 • mai UT – 3. mail
 • juuni UT – 7. juunil
 • juuli UT – 17. juunil NB! Ilmub ainult veebis!

UT sihtrühm on Tartu Ülikooli liikmeskond: töötajad, üliõpilased ja vilistlased. Loomulikult on ajakirja oodatud lugema ka kõik ülikooli partnerid ja teised, kes soovivad ülikoolis toimuvaga kursis olla. Ajakirja tiraaž on 2800 eksemplari. UT levib kõigis Tartu Ülikooli töö- ja õppehoonetes, Tartu Ülikooli üliõpilasesinduses ja Tartu ühiselamutes.

Kõik UT-s avaldatud artiklid jm tekstid, fotod ja illustratsioonid on autoriõigusega kaitstud teosed. Toimetus lubab neid kasutada vaid kokkuleppel toimetusega ning koos viitega loo autorile ja UT-le.

Toimetajatel on õigus kaastöid nende selguse huvides toimetada ja lühendada.

Toimetus asub Tartu Ülikooli peahoone esimesel korrusel, ruumis 102.Peatoimetaja Merilyn Merisalu, tel 737 5686, 5802 8827, merilyn.merisalu [at] ut.ee

Toimetaja Sandra Saar, tel 737 5684, 5650 3630, sandra.saar [at] ut.ee

Küljendaja Margus Evert, tel 737 5850

Vastutav väljaandja Kristina Kurm, tel 737 6120, kristina.kurm [at] ut.ee

Keeletoimetaja Külli Pärtel

Teabetoimetajad Iris Herman ja Kady Sõstar

Fotograaf Andres Tennus

Postiaadress:

Ülikooli 18-102

Tartu 50090

Tel 737 5686

E-post ajakiri [at] ut.ee

www.ajakiri.ut.ee