Universitas Tartuensis

Universitas Tartuensis on Tartu Ülikooli ajakiri, mis ilmub iga kuu esimesel reedel 11 korda aastas, kui ei ole öeldud teisiti.

2020/2021. õppeaasta UT ilmumisgraafik:

  • septembri UT – 4. septembril
  • oktoobri UT – 2. oktoobril
  • novembri UT – 6. novembril
  • detsembri UT – 30. novembril
  • jaanuari UT – 8. jaanuaril
  • veebruari UT – 8. veebruaril
  • märtsi UT – 5. märtsil  NB! Ilmub ainult veebis!
  • aprilli UT – 5. aprillil NB! Ilmub ainult veebis!
  • mai UT – 7. mail NB! Ilmub ainult veebis!
  • juuni erinumber – 11. juunil

UT sihtrühm on Tartu Ülikooli liikmeskond: töötajad, üliõpilased ja vilistlased. Loomulikult on ajakirja oodatud lugema ka kõik ülikooli partnerid ja teised, kes soovivad ülikoolis toimuvaga kursis olla. Ajakirja tiraaž on 2800 eksemplari. UT levib kõigis Tartu Ülikooli töö- ja õppehoonetes, Tartu Ülikooli üliõpilasesinduses ja Tartu ühiselamutes.

Kõik UT-s avaldatud artiklid jm tekstid, fotod ja illustratsioonid on autoriõigusega kaitstud teosed. Toimetus lubab neid kasutada vaid kokkuleppel toimetusega ning koos viitega loo autorile ja UT-le. Toimetajatel on õigus kaastöid nende selguse huvides toimetada ja lühendada.

Toimetus asub Tartu Ülikooli peahoone esimesel korrusel, ruumis 102.

Ajakirja peatoimetaja Maarit Stepanov, tel 737 5686, 5069 473, maarit.stepanov [at] ut.ee

Ajakirja ilmumisele aitavad kaasa:

Fotograaf Andres Tennus

Keeletoimetaja Külli Pärtel

Küljendaja Margus Evert

Teabetoimetajad Triin Ree ja Kady Sõstar

Ajakirja vastutav väljaandja on Mari-Liis Pintson, tel 737 5603, mari-liis.pintson [at] ut.ee

Postiaadress:

Ülikooli 18-102

Tartu 50090

Tel 737 5686

E-post ajakiri [at] ut.ee

www.ajakiri.ut.ee