Kaasautorile

Universitas Tartuensise toimetus on väike ning sisuka ajakirja tegemine nõuab aega ja suurt hoolt. Seepärast on peale teemapakkumiste teretulnud ka kaasautorid, kes soovivad oma kirjutistega jagada nii ülikooliperele kui ka laiemale üldsusele huvitavat ja kasulikku teavet. Ootame eelkõige hea kvaliteediga arvamuslugusid ja populaarteaduslikke tekste ning pikemaid üldharivaid olemuslugusid (sh intervjuud, reisikirjad, reportaažid).

Alates 2021. aasta sügisest on ülikooli kirjastuse alla kuuluv Universitas Tartuensis Tartu Ülikooli väliskommunikatsiooni kanal. Ainult ülikooli töötajaid või üliõpilasi puudutav siseteave, mis pole laiemale avalikkusele mõeldud, tuleks suunata ülikooli sisekanalitesse. Vajaduse korral aitab teid selles ülikooli turundus- ja kommunikatsiooniosakond.

Seoses kontseptsioonimuutuse ja harvema ilmumisgraafikuga alates 2021. aastast järelhüüdeid ja õnnitlusi paberajakirjas enam ei ilmu. Professoreid, emeriitprofessoreid ning ülikooli juhtkonna praegusi ja endisi liikmeid puudutavate tekstide ilmumine tuleks kooskõlastada endale lähima (instituudi või valdkonna) kommunikatsioonitöötajaga, kes vastutab teksti suunamise eest sobilikesse veebikanalitesse, sh ülikooli ajakirja veebilehele. Järelhüüete keeletoimetamise eest vastutavad kommunikatsioonitöötajad, õnnitlustekstide toimetamise eest ajakirja toimetus.

Iga kaastöö avaldamise eeldus on eelnev kokkulepe UT toimetusega ja artikli hea kvaliteet. Toimetajatel on õigus kaastöid nende selguse ja täpsuse huvides toimetada ja lühendada. Teeme endast kõik võimaliku, et aidata lahendada kirjutamisel tekkivaid küsimusi ja anda nõu!

Ajakirjas ilmuvaid tekste võivad avaldada ka teised meediaväljaanded täismahus, muutmata kujul ja maksumüürita, lisades viite ajakirjale ja artikli autorile (veebiversioonis avaldades tuleb lisada link originaalartiklile). Enne ajakirjas avaldatud fotode kasutamist tuleb pöörduda toimetuse poole. 

Kaasautori meelespea

  • Anna toimetusele oma kirjutamissoovist teada juba enne teksti kirjutamist. Koos saame arutada idee sobivust UT ajakirja või mõnda ülikooli sisekanalisse, selle lugejasõbralikku sisu ja vormi. Küsi meilt ka teksti kirjutamise ajal nõu ja näpunäiteid.
  • Saada kogu vajalik materjal (tekst ja pildimaterjal) aadressil ajakiri [at] ut.ee kokkulepitud ajaks – veel parem, kui varem.
  • Pea kinni kokkulepitud tähemärkide arvust või vahemikust (tähemärke arvestame koos tühikutega). Jälgi, et tekstil oleks pealkiri, sissejuhatus ja autori andmed.
  • Pea meeles, et artikkel peab olema autori originaaltekst, mida ei ole varem üheski teises ajakirjandusväljaandes avaldatud!