Kaasautorile

Universitas Tartuensise toimetus on väike ning sisuka ajakirja tegemine nõuab aega ja suurt hoolt. Seepärast on peale teemapakkumiste teretulnud ka kaasautorid, kes soovivad oma kirjutistega jagada nii ülikooliperele kui ka laiemale üldsusele huvitavat ja kasulikku teavet. Ootame eelkõige hea kvaliteediga arvamuslugusid ja populaarteaduslikke tekste ning pikemaid üldharivaid olemuslugusid (sh intervjuud, reisikirjad, reportaažid).

Alates 2021. aasta sügisest on ülikooli kirjastuse alla kuuluv Universitas Tartuensis Tartu Ülikooli väliskommunikatsiooni kanal. Ainult ülikooli töötajaid või üliõpilasi puudutav siseteave, mis pole laiemale avalikkusele mõeldud, tuleks suunata ülikooli sisekanalitesse. Vajaduse korral aitab teid selles ülikooli turundus- ja kommunikatsiooniosakond.

Praeguse seisuga järelhüüdeid ja õnnitlusi ajakirjas ei ilmu. Küll aga arutame personaliosakonna ning turundus- ja kommunikatsiooniosakonna inimestega võimalusi leida vahendeid, et sellised tekstid oleks võimalik vormiliselt ja keeleliselt toimetada ning avaldada ajakirja veebilehel.

Iga kaastöö avaldamise eeldus on eelnev kokkulepe UT toimetusega ja artikli hea kvaliteet. Toimetajatel on õigus kaastöid nende selguse ja täpsuse huvides toimetada ja lühendada. Teeme endast kõik võimaliku, et aidata lahendada kirjutamisel tekkivaid küsimusi ja anda nõu!

Ajakirjas ilmuvaid tekste võivad avaldada ka teised meediaväljaanded täismahus, muutmata kujul ja maksumüürita, lisades viite ajakirjale ja artikli autorile (veebiversioonis avaldades tuleb lisada link originaalartiklile). Enne ajakirjas avaldatud fotode kasutamist tuleb pöörduda toimetuse poole. 

Kaasautori meelespea

  • Anna toimetusele oma kirjutamissoovist teada juba enne teksti kirjutamist. Koos saame arutada idee sobivust UT ajakirja või mõnda ülikooli sisekanalisse, selle lugejasõbralikku sisu ja vormi. Küsi meilt ka teksti kirjutamise ajal nõu ja näpunäiteid.
  • Saada kogu vajalik materjal (tekst ja pildimaterjal) aadressil ajakiri [at] ut.ee kokkulepitud ajaks – veel parem, kui varem.
  • Pea kinni kokkulepitud tähemärkide arvust või vahemikust (tähemärke arvestame koos tühikutega). Jälgi, et tekstil oleks pealkiri, sissejuhatus ja autori andmed.
  • Pea meeles, et artikkel peab olema autori originaaltekst, mida ei ole varem üheski teises ajakirjandusväljaandes avaldatud!