Reklaam

Universitas Tartuensis pakub võimalust ajakirjas avaldada Tartu Ülikooli ning haridusalaseid teemasid puudutavat reklaami. Võta reklaamisoovi korral toimetusega ühendust aadressil ajakiri [at] ut.ee.

Tasuta avaldatakse:

TÜ struktuuriüksuste teated (konverentsid, seminarid, loengud, kaitsmised jms) ning TÜ üliõpilaste ja üliõpilasühenduste reakuulutused, v.a. tasuliste teenuste info.

Erinumber:

Kokkuleppel toimetusega on Tartu Ülikooli struktuuriüksustel võimalik lisaks ajakirja tavanumbritele tellida avaldamiseks ka temaatiline UT erinumber. Temaatika peab olema piisavalt laiahaardeline, et puudutada ülikooli liikmeskonda laiemalt (nt ettevõtlus, teadus). Artiklite allikad, kirjutajad ja sisu lepitakse kokku koostöös UT toimetusega, kes vastutab selle eest, et erinumbri tekstid oleks ajakirjanduslikult kõrgel tasemel ja vastaks žanrireeglitele. Erinumbri kõik kulud (kirjutajate, toimetajate, keeletoimetaja ja küljendaja töötasu, trüki- ja levikulu jm) katab erinumbri tellinud struktuuriüksus. Kui ei ole kokku lepitud teisiti, on erinumbri maksumus 5000 eurot, millele lisandub käibemaks.