Reklaam

1948. aastal ilmumist alustanud Universitas Tartuensis on Eesti vanim kõrgkooli häälekandja. Ajakiri ilmub vähemalt viis korda aastas ja jõuab lisaks ülikooliperele nii riigijuhtide kui ka kohalike omavalitsuste esindajateni. Peale selle jõuab UT kõigi teiste Eesti kõrgkoolide juhtide, paljude üldhariduskoolide liikmete ja Eesti tippettevõtjateni. Ajakirja põhiline lugeja on kõrgharitud inimene, kellele läheb korda Eestis ja Eesti ühiskonnas toimuv, ning kelle töö ja pädevus võimaldavad selle kulgu mõjutada.

Võta reklaamisoovi korral toimetusega ühendust aadressil ajakiri [at] ut.ee.

Reklaami suurus hind TÜ struktuuriüksusele hind TÜ välisele tellijale
1 lk (181x208) 240 € 480 €
1/2 lk (72x208 või 181x104) 120 € 240 €
1/3 lk (57x208 või 181x63) 80 € 160 €
1/4 lk (88x104 või 181x52) 60 € 120 €
1/6 lk (57x104 või 88x69) 40 € 80 €

NB! Kõik mõõdud on toodud millimeetrites ja käibemaks 20% on juba TÜ välisele tellijale hinna sisse arvestatud. Reklaamidele ei ole vaja trükivaru lisada!