Reklaam

UT pakub võimalust ajakirjas avaldada Tartu Ülikooli ning haridusalaseid teemasid puudutavat reklaami. Ülikooliga seotud ning ülikooliväliste üksuste ja inimeste reklaamide kohta on kehtestatud kaks eri hinnakirja.

NB! Alates oktoobrist 2018 kehtib uus hinnakiri. Mõõtude valik on laiem ja hinnad sõbralikumad. 

TÜ struktuuriüksuste ja ülikooli osalusega juriidiliste isikute tasuliste teenuste kuulutuste ja reklaami hinnakiri:

Reklaami suurus Hind käibemaksuta Hind käibemaksuga
170x240 mm (terve leht äärteni) 225 EUR 270 EUR
98x208 mm (2 veeru laiune) 160 EUR 192 EUR
148x104 mm (1/2 lehe kõrgune) 120 EUR 144 EUR
98x136 mm (2 veeru laiune, lühem) 105 EUR 126 EUR
47x208 mm (1 veerg) 80 EUR 96 EUR
148x52 mm (1/4 lehe kõrgune) 60 EUR 72 EUR

NB! Kõik mõõdud on toodud stiilis laius korda kõrgus. Lisa igaks juhuks failile 15 mm trükivaru!

Ülikooliväliste isikute reklaami ning kuulutuste hinnakiri:

Reklaami suurus Hind käibemaksuta Hind käibemaksuga
170x240 mm (terve leht äärteni) 500 EUR 600 EUR
98x208 mm (2 veeru laiune) 360 EUR 432 EUR
148x104 mm (1/2 lehe kõrgune) 270 EUR 324 EUR
98x136 mm (2 veeru laiune, lühem) 240 EUR 288 EUR
47x208 mm (1 veerg) 180 EUR 216 EUR
148x52 mm (1/4 lehe kõrgune) 135 EUR 162 EUR

NB! Kõik mõõdud on toodud stiilis laius korda kõrgus. Lisa igaks juhuks failile 15 mm trükivaru!

Tasuta avaldatakse:

TÜ struktuuriüksuste teated (konverentsid, seminarid, loengud, kaitsmised jms) ning TÜ üliõpilaste ja üliõpilasühenduste reakuulutused, v.a. tasuliste teenuste info.

Erinumber:

Kokkuleppel toimetusega on Tartu Ülikooli struktuuriüksustel võimalik lisaks ajakirja tavanumbritele tellida avaldamiseks ka temaatiline UT erinumber. Temaatika peab olema piisavalt laiahaardeline, et puudutada ülikooli liikmeskonda laiemalt (nt ettevõtlus, teadus). Artiklite allikad, kirjutajad ja sisu lepitakse kokku koostöös UT toimetusega, kes vastutab selle eest, et erinumbri tekstid oleks ajakirjanduslikult kõrgel tasemel ja vastaks žanrireeglitele. Erinumbri kõik kulud (kirjutajate, toimetajate, keeletoimetaja ja küljendaja töötasu, trüki- ja levikulu jm) katab erinumbri tellinud struktuuriüksus. Kui ei ole kokku lepitud teisiti, on erinumbri maksumus 5000 eurot, millele lisandub käibemaks.