Kolleegium

Kolleegiumi kutsus Universitas Tartuensise toimetus kokku konkreetsel eesmärgil – aidata säilitada kriitiline pilk iseenda tööle. Konstruktiivne enesekriitika on esiteks edasiviiv jõud ja teiseks kindlasti ülikooli ühe väärtuse – avatuse − eeldus.

Toimetus ootab kolleegiumilt UT-le avaramat pilku, et saada tagasisidet, kas UT kajastab Tartu Ülikooliga seonduvat piisavalt mitmekesiselt ja kvaliteetselt. Mitmekülgse tagasiside peaksid võimaldama kõik eri vaatenurgast UT-le saadetud hindavad pilgud. Peale temaatilise mitmekesisuse hoiavad ajakirjal veidi enam ajakirjandusspetsiifilist pilku peal kaks tegevajakirjanikku.

Praegu kuuluvad UT kolleegiumi järgmised inimesed:

Maaja Vadi – juhtimise professor (kolleegiumi esinaine)

Ivo Volt – klassikalise filoloogia lektor, TÜ kirjastuse peatoimetaja

Mart Noorma – kosmose- ja kaitsetehnoloogia professor

Karin Kogermann – füüsikalise farmaatsia dotsent, farmaatsia vanemteadur

Villu Päärt – Postimehe ajakirjanik

Indrek Treufeldt – TLÜ teleajakirjanduse dotsent (BFM)

Katrin Pajuste-Kuul – teadus- ja arendustegevuse nõunik

Silja Madison – TÜÜE turundus- ja kommunikatsioonispetsialist