Kolleegium

Ajakirja kolleegiumi liikmed on ülikooli eri valdkondade esindajad, on üliõpilane, õppejõud, administratiivtöötaja, on doktorant, välisliige ja ajakirjanik. Rollid ristuvad ja põimuvad ning tulemus on põnev.

Kolleegiumi kutsus UT toimetus kokku konkreetsel eesmärgil – aidata säilitada kriitiline pilk iseenda tööle. Konstruktiivne enesekriitika on esiteks edasiviiv jõud ja teiseks kindlasti ülikooli ühe väärtuse – avatuse − eeldus.

Toimetus ootab kolleegiumilt UT-le avaramat pilku, et saada tagasisidet, kas UT kajastab Tartu ülikooliga seonduvat piisavalt mitmekesiselt ja kvaliteetselt. Mitmekülgse tagasiside peaksid võimaldama kõik eri vaatenurgast UT-le saadetud hindavad pilgud. Peale temaatilise mitmekesisuse hoiavad ajakirjal veidi enam ajakirjandusspetsiifilist pilku peal kaks tegevajakirjanikku.

Praegu kuuluvad UT kolleegiumi järgmised inimesed:

Maaja Vadi – majandusteaduskonna juhtimise õppetooli juhataja, juhtimise professor (kolleegiumi esinaine)

Sulev Kõks – patofüsioloogia professor
Ivo Volt – klassikalise filoloogia lektor, TÜ kirjastuse peatoimetaja
Mart Noorma – TÜ õppeprorektor
Villu Päärt – Eesti Ekspressi ajakirjanik
Indrek Treufeldt – Eesti Rahvusringhäälingu juhatuse nõunik
Katrin Pajuste-Kuul – teadus- ja arendustegevuse nõunik
Egert Puhm – tudengite esindaja