Tartu Ülikooli teaduskooli uus direktor on Riin Tamm

Uudis

Tartu Ülikooli senat valis 25. mail teaduskoolile uue direktori, kelleks sai TÜ Kliinikumi ühendlabori laborispetsialist Riin Tamm.

Eksperdikomisjon tõstis esile Riin Tamme tegevust teaduse populariseerimisel, kooliõpilaste teaduse juurde suunamisel ja andekatele noortele mõeldud tegevuste eestvedamisel. Tal on doktorikraad ning ta on paistnud teaduse populariseerijana silma nii teadusbussi kui ka telesarja «Rakett 69» meeskonnas. Need tegevused loovad teaduskooli nähtavuse suurendamiseks head eeldused.

Tamme sõnul on direktorina tema juhtimisstiili võtmesõna koostöö, teaduse populariseerimiseks tehtavad pingutused tuleks tema meelest senisest enam ühtlustada ja süstematiseerida. Tamm soovib tugevdada koostööd teaduskooli, ülikooli teadlaste ning ka ettevõtete vahel, et pakkuda õpilastele paremaid võimalusi karjääri- ja erialavalikutes.

«Hoolimata sellest, et kuulun ise reaalteadlaste ridadesse, tuleb oluliselt aktiivsemalt panustada nn pehmete teaduste tutvustamisse. Veel soovin teaduskooli programmi lisada rohkem nn käed-külge tegevusi, et noortel tekiks seos koolis õpitu ja tavaelus kogetu vahel. Olen «Rakett 69» eelvoorudes näinud palju suurepäraseid noori inimesi, kes on saanud häid kohti olümpiaadidel, kuid nende oskus teemasid tavaeluga siduda on nõrk,» rääkis Tamm.

Tartu Ülikooli teaduskooli direktori ametikohale välja kuulutatud konkursile esitati 15 kandideerimisavaldust. Eksperdikomisjoni hinnangul vastasid nõuetele 10 kandidaati. Komisjon hindas kõrgelt Tamme avatud suhtlusstiili ja head pingetaluvust. Samuti tunnustati tema teadlikkust õpilaste vajadustest.

Jaga artiklit

Märksõnad

teaduskool