Juuni 2018, nr 6
Märksõnad: 

Tartu Ülikooli senat valis 25. mail teaduskoolile uue direktori, kelleks sai TÜ Kliinikumi ühendlabori laborispetsialist Riin Tamm.

Eksperdikomisjon tõstis esile Riin Tamme tegevust teaduse populariseerimisel, kooliõpilaste teaduse juurde suunamisel ja andekatele noortele mõeldud tegevuste eestvedamisel. Tal on doktorikraad ning ta on paistnud teaduse populariseerijana silma nii teadusbussi kui ka telesarja «Rakett 69» meeskonnas. Need tegevused loovad teaduskooli nähtavuse suurendamiseks head eeldused.

September 2016, nr 8
FOTO: erakogu
Mihkel Kree (vasakult teine) sõnul aitab olümpiaadide ülesannete koostamine ja žüriis olemine end n-ö vormis hoida.
Märksõnad: 

Eelmise kuu algusest juhib Tartu ülikooli teaduskooli Aix-Marseille’i ülikooli doktorant ja TÜ vilistlane Mihkel Kree.

Mai 2016, nr 5
Märksõnad: 

Tartu ülikooli senat valis 29. aprillil teaduskoolile uue direktori, kelleks sai olümpiaadidel osaleja, nende korraldaja ja Eesti võistkondade juhendaja suurt kogemustepagasit omav Mihkel Kree.

Kree näeb, et teaduskool võiks oma arenguvarud tulevikus muuhulgas välismaale viia ja suurendada erinevate valdkondade osakaalu teaduskooli tegevuses.

Aprill 2015, nr 4
FOTO: erakogu
Uku Kaspar Uustalu (vasakult esimene) kohtus CFAR-i kursusel Facebooki töötajaga, kes viis ta Facebooki peakontorit avastama.

Tartu ülikooli teaduskooli Jaan Tallinna stipendiaadid kohtusid eelmise kuu alguses stipendiumi rahastajaga ning jagasid omavahel õppereisidelt saadud kogemusi.

Jaan Tallinn, kes aitas 2000. aastate alguses Skype’i tehnilist lahendust välja töötada, otsustas omanimelise stipendiumi fondi luua eelkõige eesmärgiga saata noori ja taibukaid tuntud ettevõtluse- ja intellektuaalkeskuse CFAR (Center for Applied Rationality) töötuppa. Tallinna sõnul on tegemist vinge kursusega, mis paneb oma eesmärke paremini sõnastama ja nende poole tõhusamalt püüdlema.

November 2014, nr 10
FOTO: Paryshev Denis
Vaatlusvoorus tuli lastel mõõta tähtede nurkkaugseid, leida üles kevad- ja sügispunktid ning määrata silmaga tähtede värv.
Märksõnad: 

Oktoobri keskel toimus Biškekis, Kõrgõzstanis XIX ülemaailmne astronoomiaolümpiaad, kust TÜ teaduskooli õpilased tõid koju neli pronksmedalit.

Olümpiaadil võisteldi kahes vanuserühmas. Nooremas vanuserühmas osutus parimaks pronksmedali pälvinud Airon Johannes Oravas Tallinna prantsuse lütseumist. Teda lahutas hõbemedalist vaid 0,2 punkti. Tartu observatooriumi teadur ja Eesti astronoomiaolümpiaadi koondise juht Tiit Sepp ütles, et olukorras, kus maksimaalne skoor on 88 punkti, on see tulemus kindlasti napima medalikaotuse kandidaat.

Aprill 2014, nr 4
Märksõnad: 

TÜ teaduskool osales teaduse populariseerimise konkursil projektiga «Eesti teadus õpilaste pilguga: intervjuu teadlastega», kus teaduskooli õpilased õppisid ajakirjanduslikke meetodeid ja tegid intervjuud noorteadlastega.

Projekti juht, teaduskooli uuringute assistent Viktoria Neborjakina ütles, et eesmärk oli andekaid vene keelt kõnelevaid Eesti õpilasi rohkem siduda kodumaa teadusmaailmaga ja neile pakkuda eri võimalusi end proovile panna. Seega valmisid projekti tulemusena venekeelsed artiklid.

Veebruar 2014, nr 2
FOTO: Ove Maidla
Esimese, füüsikale pühendatud teaduslaagri 5.-6. klassi õpilastele korraldas Tartu ülikool 2008. aasta oktoobris.
Märksõnad: 

9.–10. jaanuaril korraldas TÜ teaduskool Tartu ülikoolis konverentsi sarjast «Talendid tuleviku teenistuses». Järjekorras kolmanda konverentsi peateema oli koostöö ja tugivõrgustikud kui edu võti andekate noorte arengu toetamisel. Vestlesime kohalikest talentidest TÜ teaduskooli direktori Viire Sepa ja uuringute assistendi Viktoria Neborjakinaga.

Teaduskoolis puutute kokku paljude tulevikutalentidega, kas neid saab ka kuidagi ühiselt iseloomustada? Kuidas nad üles leida?

Veebruar 2014, nr 2
Märksõnad: 

Sellest aastast plaanitakse jätkata teaduskooli tegevust Tartu ülikooli tugistruktuuri osakonnana. Muudatusi on arutatud nii teaduskooli nõukogu, töötajate kui ka partneritega, küsimus tuleb arutlusele veebruarikuu senati istungil.

Teaduskooli nimi ja järjepidevus säilib, nii nagu ka kõik olulised tegevused: olümpiaadide korraldamine ning töö andekate õpilaste ja koolidega teaduse populariseerimiseks.

Telli voog RSS - teaduskool
Telli voog RSS - teaduskool