Teaduskooli asub juhtima Mihkel Kree

Uudis

Tartu ülikooli senat valis 29. aprillil teaduskoolile uue direktori, kelleks sai olümpiaadidel osaleja, nende korraldaja ja Eesti võistkondade juhendaja suurt kogemustepagasit omav Mihkel Kree.

Kree näeb, et teaduskool võiks oma arenguvarud tulevikus muuhulgas välismaale viia ja suurendada erinevate valdkondade osakaalu teaduskooli tegevuses.

Kree sõnul on teaduskoolil ühiskonnas kaugõppekursuste ja suure kandepinnaga õpilasvõistluste tõttu väga lai roll. «Nii suur hulk tegevusi väärib paratamatult aga kriitilist analüüsi kulutõhususe seisukohast. Oluline on välja selgitada iga tegevuse mõju: kuivõrd see innustab õpilasi ja paneb ainega süvitsi tegelema, kui tõhusalt aitab üles leida andekaid lapsi nõrgematest koolidest, kus õpetajapoolne tugi puudub, mil määral motiveerib jätkama vastava aine õpinguid hiljem ülikoolis.»

Kree näeb, et ajakohastamist ja ühtlustamist vajab ka teaduskooli kaugõppekursuste programm. «Nende sisulist korrastamist võiksid vedada oma valdkonnas pädevad ja kogenud inimesed – siin saame mõistagi vaadata teaduskooli vilistlaste poole.»

Tartu ülikooli õppeprorektor Mart Noorma ütles kandidaate hinnanud ekspertkomisjoni nimel, et Mihkel Kree võtmetegur on tema senine kogemus vedada eest andekatele noortele suunatud tegevusi ja olla noortele isiklik eeskuju oma saavutustega olümpiaadidel ja teadustööde konkurssidel.

«Teaduskool on Kree näol saanud juhi, kellel on hea ettekujutus nii teaduskooli toimimisest kui ka võimalikest arengusuundadest. Olen kindel, et ta kasutab parima äranägemise järgi oma suurt kogemust ja tahet kaasata teaduskooli kasvandikke ja vilistlasi teaduskooli töö arendamisse,» ütles Noorma.

Uus direktor alustab tööd 1. augustil.

Jaga artiklit

Märksõnad

teaduskool