Teaduskooli õpilased tegid intervjuusid

Uudis

TÜ teaduskool osales teaduse populariseerimise konkursil projektiga «Eesti teadus õpilaste pilguga: intervjuu teadlastega», kus teaduskooli õpilased õppisid ajakirjanduslikke meetodeid ja tegid intervjuud noorteadlastega.

Projekti juht, teaduskooli uuringute assistent Viktoria Neborjakina ütles, et eesmärk oli andekaid vene keelt kõnelevaid Eesti õpilasi rohkem siduda kodumaa teadusmaailmaga ja neile pakkuda eri võimalusi end proovile panna. Seega valmisid projekti tulemusena venekeelsed artiklid.

«See oli hea moodus äratada ja toetada õpilaste huvi nii keeleõppe, meedia põhitõdede kui ka konkreetse teadusvaldkonna vastu ning integreerida kõiki neid komponente õppeprotsessis,» rääkis Neborjakina. Ta lisas, et eriti oluline on, et õpilaste töö tulemus inspireeriks nii kursusel osalenuid kui ka teisi noori teadusega tegelema.

Projekti aluseks olnud kursusel «Ajakirjanduslik uurimus» osales 17 õpilast Tallinnast, Narvast ja Kohtla-Järvest. Õpilased valisid ise teaduskooli vilistlaste nimekirjast välja intervjueeritavad ning koostasid küsimused enda huvidest lähtuvalt.

«Loodame sarnase projekti teha ka järgmisel õppeaastal Ida-Virumaa õpilaste osalemisel, et Eesti teadustöö tegijate edulood innustaks õpilasi teadust väärtustama ning kodumaal endale rakendust leidma,» ütles Neborjakina. Samuti loodab ta, et sellise tegevuse tulemusena tekib teaduskooli vilistlaste tihedam võrgustik.

Kõik projekti materjalid on jagatud kursusel osalejatele ning saadetakse ka vene õppekeelega koolidele. Huvilised saavad materjali näha teaduskooli kodulehel aadressil www.teaduskool.ut.ee/et/oppetoo/eesti-teadus-opilaste-pilguga.

Jaga artiklit

Märksõnad

teaduskool