Tekstivormingud

Filtered HTML

 • Veebiaadressid ja e-maili aadressid muutuvad automaatselt linkideks.
 • Lubatud HTML- märgendid: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <script> <div>

  This site allows HTML content. While learning all of HTML may feel intimidating, learning how to use a very small number of the most basic HTML "tags" is very easy. This table provides examples for each tag that is enabled on this site.

  For more information see W3C's HTML Specifications or use your favorite search engine to find other sites that explain HTML.

  Sildi kirjeldusSina kirjutadKuvatakse
  Ankruid kasutatakse teistele linkidele viitamiseks<a href="https://www.ajakiri.ut.ee">ajakiri.ut.ee</a>ajakiri.ut.ee
  Rõhutatud<em>Rõhutatud</em>Rõhutatud
  Rasvane<strong>Rasvane</strong>Rasvane
  Tsitaat<cite>Tsitaat</cite>Tsitaat
  Tsitaadiplokk<blockquote>Tsitaadiplokk</blockquote>
  Tsitaadiplokk
  Programmide lähtekoodi näitamiseks kasutatakse kodeeritud teksti<code>Kood</code>Kood
  Järjestamata loend - iga loendi elementi alusta sildiga <li><ul> <li>Esimene element</li> <li>Teine element</li> </ul>
  • Esimene element
  • Teine element
  Järjestatud loend - iga loendi elementi alusta sildiga <li><ol> <li>Esimene element</li> <li>Teine element</li> </ol>
  1. Esimene element
  2. Teine element
  Sildi li jaoks pole abi saadaval.
  Definitsiooniloend sarnaneb teiste HTML loenditega. <dl> alustab loendit, <dt> alustab defineeritava termini ja <dd> alustab kirjelduse.<dl> <dt>Esimene termin</dt> <dd>Esimene definitsioon</dd> <dt>Teine termin</dt> <dd>Teine definitsioon</dd> </dl>
  Esimene termin
  Esimene definitsioon
  Teine termin
  Teine definitsioon
  Sildi dt jaoks pole abi saadaval.
  Sildi dd jaoks pole abi saadaval.
  Sildi script jaoks pole abi saadaval.
  Sildi div jaoks pole abi saadaval.

  Most unusual characters can be directly entered without any problems.

  If you do encounter problems, try using HTML character entities. A common example looks like &amp; for an ampersand & character. For a full list of entities see HTML's entities page. Some of the available characters include:

  Tähemärgi kirjeldusSina kirjutadKuvatakse
  &-märk&amp;&
  Suurem kui&gt;>
  Väiksem kui&lt;<
  Küsimärk&quot;"
 • Read ja lõigud tuntakse ära automaatselt. Reavahetuse <br />, lõigu alguse <p> ja lõpusildid </p> sisestatakse automaaselt. Kui lõike ei tunta ära, sisesta mõned tühjad read.

Plain text

 • HTML elemendid keelatud.
 • Veebiaadressid ja e-maili aadressid muutuvad automaatselt linkideks.
 • Read ja lõigud tuntakse ära automaatselt. Reavahetuse <br />, lõigu alguse <p> ja lõpusildid </p> sisestatakse automaaselt. Kui lõike ei tunta ära, sisesta mõned tühjad read.