TÜ kehalise kasvatuse professor Vello Hein peab inauguratsiooniloengu 15. aprillil kell 16.15 TÜ peahoone aulas.
FOTO: Andres Tennus

Õpetamismeetodite seostest motivatsiooniga

Inauguratsioon

Õpetamine saab olla tulemuslik, kui õpilastel on soov ja tahe õppida, ehk nad on selleks motiveeritud.

Uuringud on näidanud, et õpetaja käitumine ja kasutatavad õpetamismeetodid on tihedalt seotud õpilaste motivatsiooniga õppida. Lisaks sõltub õpilaste motivatsioon õppida ka õpetaja motiveeritusest õpetada.

Õpetamismeetodeid võib eristada, lähtudes õpetaja ja õpilaste rollist, mida nad õppeprotsessis etendavad. Õpilaskesksete ehk produktiivsete meetodite korral tajuvad õpilased õpetaja käitumist nende autonoomsust toetavana ja seetõttu on nad iseseisvamad ning sisemiselt motiveeritumad.

Õpetajad, kes kasutavad sagedamini õpilaskeskseid õpetamismeetodeid, on ka ise motiveeritumad õpetama kui neid meetodeid harvemini kasutavad õpetajad. Mudelites, mis kirjeldavad seoseid õpetaja motivatsiooni, õpilaste motivatsiooni ja õpetamismeetodite vahel, tuleks edaspidi pöörata tähelepanu eri dimensioonidele, kuidas õpilased tajuvad õpetaja autonoomsust.

Professor Vello Hein lõpetas Tallinna pedagoogilise instituudi kehakultuuriteaduskonna 1973. aastal. Pärast lõpetamist on ta töötanud akrobaatika ja võimlemise treeneri ja õpetajana ning õppinud Tartu ülikooli aspirantuuris. Ta on kaitsnud sporditeaduste magistriväitekirja «Salto tüüpi akrobaatikahüpete äratõuke biomehaanika ja selle õpetamise metoodika» ning doktoriväitekirja «Joint Mobility and Trunk Forward Flexion: Methods and Evaluation».

Alates 1993. aastast asus Hein tööle TÜ kehakultuuriteaduskonna spordipedagoogika ja treeninguõpetuse instituuti lektori ning alates 2000. aastast dotsendina. Ta on olnud kehalise kasvatuse lektoraadi juhataja alates 1995. aastast ja õppetooli juhataja alates 2000. aastast. Heina juhendamisel on kaitstud kolm doktoriväitekirja, mis käsitlevad õpetamisega seotud motivatsioonilisi aspekte kehalises kasvatuses ja spordis. Ta on esinenud külalislektorina Suurbritannias, Portugalis ja Leedus ning õpetanud akrobaatikat ja võimlemist mitmetel rahvusvahelistel seminaridel ja suvekursustel.

Tema teadustöö peamised uurimisvaldkonnad on õpikeskkonna kognitiivsed protsessid kehalises kasvatuses ja õpetaja käitumise seosed õpilaste motivatsiooniga kehaliste harjutustega tegelemiseks. Vello Hein on erialaajakirjade Acta Kinesiologiae Universitatis Tartuensis, LASE Journal of Sport Science ja Advanced Physical Education toimetuskolleegiumide liige.

Jaga artiklit