Senat ootab kandidaate

Uudis

Seoses praeguse senati koosseisu volituste lõppemisega sel kevadel saab esitada kandidaate TÜ senati teise koosseisu.

Senati liikme kandidaadid esitatakse valdkonniti. Igas valdkonnas on senati liikme kandidaadiks võimalik esitada ülikooli korralisi täiskoormusega õppejõude, teadustöötajaid ja teaduskonnas asuva asutuse juhte. Medicina valdkonnas on võimalik kandidaadiks esitada ka arstiteaduskonna kliiniliste erialade õppejõude, kelle töökoormus ülikoolis on vähemalt 20 tundi nädalas. Ülikooli nõukogu liiget, rektorit, prorektorit, vastutusala juhti ja teaduskonnavälise asutuse direktorit ei ole võimalik esitada senati liikme kandidaadiks isegi sel juhul, kui ta täidab samal ajal ka õppejõu või teadustöötaja ametikohta.

Kandidaatide esitamiseks tuleb akadeemilisele sekretärile esitada kas digitaalselt või paberil allkirjastatud vabas vormis esildis koos kandidaadi kirjaliku nõusolekuga. Esildised tuleb saata aadressil akad_sekr [at] ut.ee või tuua tööajal ülikooli peahoonesse ruumi 223 akadeemilise sekretäri kätte. Kandidaatide esitamine lõpeb 17. aprillil kell 14. Valimiskomisjon avalikustab kandidaatide nimed ülikooli infokanalites kandidaatide esitamise tähtaja lõppemisel. Senati valimised toimuvad ülikooli peahoone aulas 16. mail kell 12–16.

Akadeemiliste töötajate esindajate valimisel on hääleõiguslikud kõik korralised õppejõud ja teadustöötajad, kelle töökoormus ülikoolis õppejõu ja/või teadustöötajana on vähemalt 20 tundi nädalas, ja ülikooli asutuste direktorid.

Jaga artiklit

Märksõnad

senat