Ülikool muudab õppevormide nimetusi

Uudis

Alates 2018/2019. õppeaastast muutuvad Tartu Ülikoolis õppevormide nimetused: avatud ülikooli õpe nimetatakse ümber sessioonõppeks ja päevane õpe saab nimetuse päevaõpe.

Muudatusi tehes tuginetakse Eesti ülikoolide õppeprorektorite kokkuleppele võtta sarnaste õppevormide kohta kõikides ülikoolides kasutusele sama termin. Tänu sellele tekib nii ülikoolide praegustel liikmetel kui ka tulevastel üliõpilastel õppetöö korraldusest selgem arusaam.

Õppevormide uued nimetused on seotud auditoorse õppetöö mahu ja õppe perioodilisusega. Päevaõppe üliõpilane peab olema valmis igapäevaseks auditoorseks õppetööks. Sessioonõppes on auditoorne õppetöö korraldatud sessioonidena, mille sagedus ja pikkus võivad erineda õppekavati.

Tartu Ülikooli sessioonõppe üliõpilased kogunevad auditoorsele õppetööle kuni kaks korda kuus nädalalõppudel – see oleneb õppekavast, aga enamasti neljapäevast pühapäevani. Selline õppevorm eeldab muul ajal suures osas iseseisvat tööd õppematerjalidega ja veebipõhiste kursuste läbimist.

Eestikeelsete õppekavade alusel on võimalik täiskoormusega õppida tasuta nii päevaõppes kui ka sessioonõppes.

Praeguste üliõpilaste jaoks kehtivad 2018/2019. õppeaasta alguseni õppevormide nimetused avatud ülikooli õpe ja päevane õpe.

Jaga artiklit

Märksõnad

õppimine