Selgusid valdkondade nõukogude uued liikmed

Uudis

30. mail selgusid e-hääletamise teel nelja valdkonna nõukogu uued valitud liikmed.

Iga valdkonna nõukogusse kuulub 25 liiget: dekaan nõukogu esimehena, valdkonda kuuluvate instituutide juhid ja kolledžite direktorid, viis üliõpilaste esindajat, kolm nõukogu enda nimetatud liiget ning valdkonna akadeemiliste töötajate valitud esindajad.

Valitud esindajad humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas on Ave Matsin, Aigi Rahi-Tamm, Ester Bardone, Klaarika Kaldjärv, Miina Norvik, Tanel Lepsoo, Tarmo Kulmar, Timo Maran ja Valter Lang.

Loodus- ja täppisteaduste valdkonnas valiti esindajateks Aile Tamm, Alvo Aabloo, Antti Tamm, Lauri Saks, Maia Kivisaar, Mark Fišel ja Raivo Mänd.

Meditsiiniteaduste valdkonnas on valitud esindajad Anti Kalda, Helle Karro, Irja Lutsar, Jarek Mäestu, Karin Kogermann, Külli Kingo, Mihkel Zilmer, Raul-Allan Kiivet, Vallo Volke ja Ülle Voog-Oras.

Sotsiaalteaduste valdkonnas valiti esindajateks Alar Kilp, Irene Kull, Kariina Laas, Marika Padrik, Mario Mäeots, Monika Übner, Toomas Haldma ja Triin Vihalemm.

Nõukogu liikme kandidaadiks oli võimalik esitada valdkonnas töötavaid korralisi õppejõude ja teadustöötajaid, kelle töökoormus valdkonnas õppejõu ja/või teadustöötajana on vähemalt 20 tundi nädalas. Hääleõigus oli kõigil samadele tingimustele vastavatel korralistel õppejõududel ja teadustöötajatel.

Akadeemiliste töötajate esindajaid valdkondade nõukogusse sai valida 28.–30. mail elektrooniliselt. Valitud liikmete volitused algavad juulikuu alguses ja kestavad kolm aastat.

Valimistel osales kokku 1041 töötajat 1588-st valimisõigusega inimesest, keskmine valimisaktiivsus neljas valdkonnas oli 65,5 protsenti.

Jaga artiklit

Märksõnad

e-valimised