Pool sajandit eripedagoogide ja logopeedide õpetamist

Uudis

TÜ haridusteaduste instituudi eripedagoogika osakond tähistab 50. sünnipäeva konverentsiga.

19.–20. oktoobril toimuv konverents kannab nime «Erinevus on väärtus: 50 aastat eripedagoogide ja logopeedide õpet Tartu Ülikoolis». Konverentsil tutvustakse eripedagoogika ja logopeedia aktuaalsete teemade nüüdisaegseid käsitlusi Eestis ja välisriikides. Esinevad õppejõud, praktikud ja vilistlased Kanadast, Soomest, USAst ja Prantsusmaalt. Esmakordselt antakse üliõpilastele välja Eesti Rehabilitatsiooniasutuste Liidu stipendium.

Eripedagoogika osakonnas on viieaastase õppe läbinud 1073 vilistlast. Eripedagoogid töötavad enamasti üldhariduskoolides, aga ka lasteaedades ja kutseõppeasutustes. Nende töö on erivajadustega õppijate arengutaseme hindamine, õpetamise kavandamine ja korraldamine ning õpetajate ja lapsevanemate nõustamine.

Logopeedid töötavad haridussüsteemis ja meditsiiniasutustes, keskendudes kõne ja neelamisega seotud erivajadustele. Mõlema eriala esindajaid oodatakse ka õppenõustamis- ja rehabilitatsioonikeskustes, kus on eriti oluline koostööoskus õpetajate, arstide, psühholoogide ja sotsiaaltöötajatega.

Tartu Riiklikus Ülikoolis avati defektoloogia eriala 1. septembril 1968, põhilist tööd tegi esialgu pedagoogika ja metoodika kateeder. Defektoloogia kateeder loodi 1972. aastal, esimeste õppejõudude kraadiõpe toimus Moskvas. Üksuse põhiülesanded olid eripedagoogika ja logopeedia alaste teadusuuringute korraldamine, erialase hariduse tagamine ja õppekirjanduse koostamine.

Kui varem õpetati teistest oluliselt erinevaid õppijaid pigem eraldi asustustes või rühmades, siis viimasel kümnendil on juba raske leida haridussüsteemiga kokku puutuvat inimest, keda erivajadustega õppijate teema ei puudutaks.

Tänapäeva Eesti erivajadustega lapsed kasvavad oma kodus ja käivad kodulähedases lasteaias või koolis, erivajadustega noored on jõudnud ka kutse- ning kõrgharidusse. Eripedagoogika osakond panustab kaasavasse haridusse  tavaõpetajatele juhendmaterjalide koostamisega ja täiendkoolituste korraldamisega, hariduskorralduse valdkonnas nõustatakse haridusametnikke ja -juhte.

Jaga artiklit