Aita koostada ülikooli uut arengukava

Uudis

Kuigi TÜ praegune arengukava kehtib veel kaks aastat, on ülikool juba asunud sõnastama uue tegevusperioodi eesmärke ja ülesandeid.

Uues koosseisus tööd alustanud rektoraadi soov on peale pika vaatega eesmärkide seadmise tegeleda ka kohe lahendamist vajavate muredega. Seetõttu on väga oodatud ettepanekud, märkused ja lood, mis aitavad aimu saada kiireloomulistestki probleemidest ning pakkuda neile lahendusi.

Rektor Toomas Asser rõhutas oma pöördumises ülikooli liikmeskonnale, et ülikooli kui terviku eesmärkide saavutamine sõltub kõigi igapäevasest tööst ning seetõttu on oluline, et need üldised ja ühised eesmärgid kõlaksid kokku kogu akadeemilise pere väärtuste ja tegevussihtidega.

«Soovin, et uues arengukavas keskendutaks veel enam ühiseid eesmärke hindavate ja nende täitumiseks iga päev panustavate inimeste väärtustamisele. Selleks on oluline, et igal ülikoolipere liikmel oleks võimalus, aga ka soov kaasa mõelda ülikooli eesmärkide seadmisel. Kutsun kõiki ülikooli töötajaid, üliõpilasi ja vilistlasi üles saatma uue arengukava koostamiseks oma ettepanekuid, mõtteid, ideid ja probleemide kirjeldusi,» kirjutas Asser.

Ettepanekuid ja ideid uue arengukava koostamiseks ning praeguste murede lahendamiseks oodatakse TÜ kodulehel oleva avaliku veebivormi kaudu 31. oktoobrini. Seejärel hakkab saadud andmete, teiste ülikoolide võrdlusandmete ja muude oluliste materjalidega tegelema arengukava komisjon.

Töötajatele ja üliõpilastele pakutakse kaasarääkimise võimalusi ka edaspidi, kogu arengukava ettevalmistamise aja jooksul. Uus arengukava kinnitatakse 2019. aasta sügisel.

Jaga artiklit

Märksõnad

arengukava