Ülikool kuulutas välja esindusmärkide kavandikonkursi

Uudis

Tartu Ülikool kuulutas välja kavandikonkursi rektori ametiraha, ülikooli medalite (suur medal, väike medal, audoktori medal, auliikme medal ja Skytte medal) ning aumärgi kujunduse saamiseks.

Ametiraha, medalid ja aumärk peavad vastama TÜ identiteedi lähtekohtadele ja moodustama ühtse stiiliga terviku. Läbivate kujunduselementidena tuleb kasutada ülikooli peahoone fassaadi või portaali kui üldtuntud märksümbolit, teksti «UNIVERSITAS TARTUENSIS» ja ülikooli asutamise aastat 1632.

Kõigi esindusmärkide materjal peab olema vastavuses nende sisulise väärtusega, medalite ja aumärgi kujundus peab väljendama nende statuutide põhimõtteid.

Rektori ametiraha kujundamisel tuleb lähtuda ülikooli ja akadeemilist vaimsust väljendavatest sümbolitest, mitte parajasti kehtivast ülikooli struktuurist. Ametiraha põhimaterjal on hõbe, kuid kasutada võib ka teisi materjale.

Rektori ametiraha koosneb esiosa keskelemendist, küljekettidest, kuklatagusest tugiketist ja tagaosa keskelemendist. Ametiraha pikkus on kuni 60 cm, kuid seda peaks olema võimalik mõne sentimeetri ulatuses lühendada või pikendada. Küljekett on vähemalt 3 cm lai, kuid kooskõlas keskelemendi proportsioonidega; tugiketi pikkus on 16–19 cm.

Rektori ametiraha, ülikooli medalite ja aumärgi kavandid tuleb esitada komplektina (kokku seitse kavandit) hiljemalt 30. jaanuariks 2019. Kavandid palutakse esitada pinnalise lahendusena mõõtkavas 1 : 1, näidates ära kõrgused ja paksused ning kasutatavad materjalid. Soovi korral võib lisada digitaalsed kujutised.

Kavandid ja teostuse hinnapakkumus tuleb esitada märgusõnaga ümbrikus Tartu Ülikooli akadeemilisele sekretärile aadressil Ülikooli 18–138, 50090 Tartu. Autori nimi lisada suletud ümbrikusse.

Võidukavandid valib komisjon, kuhu kuuluvad rektor Toomas Asser, professor Juhan Maiste, professor Kadri Mälk, lektor Eilve Manglus ja üliõpilaste esindaja.

Preemia väljavalitud kavandite eest on 10 000 eurot ja summa jaotumise võidutööde vahel otsustab komisjon. Võidukavandite autori(te)ga sõlmitakse leping rektori ametiraha ja medalite valmistamiseks.

Ametiraha ja medalite ülikoolile üleandmise tähtpäev on 1. oktoober 2019.

Jaga artiklit

Märksõnad

ametiraha, aumärgid