14. mail kell 16.15 peab peahoone aulas inauguratsiooniloengu TÜ anglistika professor Raili Marling.
FOTO: Andres Tennus

Kriitiline lugemine poliitiliste afektide ajastul

Inauguratsioon

Me elame afektide ajastul. Viha, hirm ja nördimus on poliitiliste kampaaniate võtmevahendid. Ühismeedias pulbitsevad erinevad tugevad emotsioonid. Sotsiaal- ja humanitaarteaduslikes ajakirjades on olnud «afekt» üks viimase kümne aasta moesõnu.

Ingliskeelses kirjandusteaduses käivates vaidlustes lugemise olemuse ja funktsiooni üle on afektidele keskendumine tähendanud selja keeramist «krrriitikale» (ingl crrritique), nagu seda irooniliselt nimetab raamatu «The Limits of Critique» autor, Virginia Ülikooli professor Rita Felski.

On kuulda üleskutseid asendada kirjanduse uurimises kriitilisel teoorial põhinev lähenemine empaatilise lugemisega. Samas aga seisame silmitsi kliimamuutuse, üleilmastumise, populismi tõusulaine ja teiste kriisi ilmingutega. Seega on praeguses ühiskondlik-kultuurilises olukorras vaja teravdatud kriitilist teadlikkust.

Kuidas sellistes tingimustes lugeda nii, et me kõnetaksime ennast ümbritsevat ühiskondlikku reaalsust? Loeng tõukub feministlikest afektiteooriatest, et küsida, kuidas saame kriitikajärgse ajastu kirjandus- ja kultuuriuurijatena ühiskondlikes aruteludes kaasa rääkida.

Raili Marling on omandanud Tartu Ülikoolis inglise keele ja kirjanduse alal doktorikraadi 2006. aastal. Ta on Tartu Ülikoolis töötanud assistendi, lektori ja dotsendina. Lisaks on ta olnud külalislektor Canterbury Ülikoolis Uus-Meremaal ja saanud Fulbrighti stipendiumi teadustööks USA-s.

Ta huvitub eelkõige soo ja võimu kujutamisest avalikus diskursuses, kirjanduses ja populaarkultuuris. Praegu on tema uurimistöö keskendunud mehelikkuse poliitikale, sooproblemaatikale postsotsialistlikus kontekstis, sooküsimuste ja neoliberalismi ristumisele ning afektide poliitilisele küljele. Ta on neil teemadel avaldanud artikleid rahvusvahelistes eelretsenseeritavates ajakirjades ja kogumikes.

Ta on üks kogumiku «Gender Equality in a Global Perspective» toimetajatest ja esimese eestikeelse soouuringute õpiku toimetaja. Lisaks on ta rahvusvahelise eelretsenseeritava ajakirja «Aspasia: International Yearbook of Central, Eastern and Southeastern European Women’s and Gender History» vastutav toimetaja.

UUENDATUD: Vaata ka UT TV salvestust inauguratsiooniloengust:

Jaga artiklit