Tõlketeaduse vahepealsus

Inauguratsioon

Tõlkijat peetakse küll suhteliselt nähtamatuks, aga tema vahepealsest positsioonist ollakse üldiselt siiski teadlik. Tõlkija on vahendaja, kelle tegevuse tuum on piiride ületamine, et vajaduse korral jääda pidama kultuuride ja keelte kokkupuutealal.16. mail kell 16.15 peab peahoone aulas ingliskeelse inauguratsiooniloengu TÜ tõlkeõpetuse professor Luc van Doorslaer. FOTO: Siim Vatalin

Just selle pärast ongi tõlkija ja tõlkimine humanitaaria valdkonnas tänapäevased ja paeluvad uurimisobjektid, eriti kuna vahepealsusest on praeguseks saanud väga populaarne kujund. Ammugi on möödas ajad, mil tõlkimist peeti pelgalt keeleliseks toiminguks. Tõlkija tegutseb oma vahekultuuris, kus iga ülekanne tuleb mitu korda läbi arutada, ümber paigutada ja uuesti vahendada.

Loengus uuritakse süvitsi seda, millisel määral leiab tõlkimise tänapäevasus kajastamist (või saab kajastuda) sellise (inter)distsipliini nagu tõlketeadus institutsionaliseerumises.

Igal teadusharul on oma traditsioonid ja meetodid. Kuigi interdistsiplinaarset lähenemist propageeritakse laialt, satub see samas vastuollu olemasoleva süsteemi, kategooriate ja spetsialiseerumisega. Kas akadeemilistes ringkondades võiks ebamäärasust ja vahepealsust pidada teadusharu identiteedi arendamise seisukohast vaadates pigem eeliseks või koormaks?

Luc van Doorslaer on töötanud Duisburgi Ülikoolis Saksamaal ning Antwerpeni Ülikoolis ja KU Leuvenis Belgias. Ta on KU Leuveni Tõlkeuuringute Keskuse (CETRA) direktor.

2018. aastal oli ta Hongkongi Lingnani Ülikoolis külalisteadlane. Ta teeb teadurina koostööd Lõuna-Aafrika Vabariigi Stellenboschi Ülikooliga. 2016. aastast saadik on ta Euroopa Tõlkeuuringute Ühingu (EST) asepresident.

Ta on koos Yves Gambier’ga toimetanud veebibibliograafia «Translation Studies Bibliography» ja neljaköitelise käsiraamatu «Handbook of Translation Studies». Tema hiljuti toimetatud raamatute hulka kuuluvad «Eurocentrism in Translation Studies», «The Known Unknowns of Translation Studies», «Interconnecting Translation Studies and Imagology» ja «Border Crossings. Translation Studies and Other Disciplines».

Tema põhilised uurimisvaldkonnad on ajakirjandus ja tõlkimine, ideoloogia ja tõlkimine, imagoloogia ja tõlkimine ning tõlketeaduse institutsionaliseerumine.

Luc van Doorslaeri tööd Tartus toetatakse Tartu Ülikooli ASTRA projektist PER ASPERA, mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

UUENDATUD: Vaata ka UT TV salvestust inauguratsiooniloengust:

Jaga artiklit