Ülikool hüvitab muu hulgas Tartu maratoni osavõtutasu.
FOTO: Wikimedia Commons

Ülikool aitab tervisekulude eest maksta

Uudis

Rektoraat otsustas, et Tartu Ülikool hüvitab iga töötaja tervise edendamise kulutused kuni 200 euro ulatuses aastas.

Töötajate vähene liikumine ja rohke haigestumine teeb muret nii töötajatele kui ka tööandjatele. Sage liikumine aitab töövõimet suurendada ja tervist tugevdada. Seepärast on tööandja huvides, et töötajad rohkem sporti teeksid ja oma tervise eest hoolitseksid.

Iga struktuuriüksus peab toetama oma töötajate sportimist kuni 100 euroga kvartalis, kuid mitte rohkem kui 200 euroga aastas. See tuleneb aasta alguses jõustunud tulumaksuseaduse muudatusest, tänu millele saab tööandja oma töötaja tervise- ja spordikulud kindlas summas maksuvabalt hüvitada.

Maksuriski vältimiseks tuleb tervisekulude hüvitamisel tagada kõigi töötajate võrdne kohtlemine, ülikoolis kehtestatud ülempiiri  ei tohi ületada. Vastasel juhul tekib olukord, kus igale töötajale ei ole soodustust pakutud ja kõik kulud maksustatakse erisoodustusena.

Ülikool katab näiteks spordiklubide liikmemaksud ja piletid ning avalike rahvaspordiürituste osavõtutasud. Asutuse spordipäeva või muu kitsamale ringile mõeldud üritusega seotud kulu ei hüvitata.

Hüvitise saamiseks tuleb rahandusosakonnale esitada kulu tõendav dokument koos finantsallika käsutaja kinnitusega. Ära tuleb märkida tervise edendamise teenust kasutanud inimese nimi ja info teenuse kasutamise perioodi kohta.

Lisaks uuele tervise edendamise kuluhüvitisele on endiselt alles võimalus taotleda näiteks töötervishoiuarsti soovitatud arvutiprillide, taastusravi või massaažikulude hüvitamist. Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse järgi hüvitatakse selline kulu kas majanduskulu aruande või ülikoolile esitatud nimelise arve alusel.

Jaga artiklit

Märksõnad

tervis