Kas Tartu ülikool või Tartu Ülikool?

Uudis

Tartu Ülikool on läinud avalikus suhtluses organisatsioonide täisnimetuste kirjutamisel üle läbivale esisuurtähele.

TÜ keelenõuniku Kristel Ressi sõnul arutati seda küsimust enne otsuse tegemist paljude üksuste töötajatega. «Kõik neist on seda muudatust pooldanud või olnud neutraalsel seisukohal, mitte vastu. Eriti on rõhutatud väljastpoolt ülikooli tulevat vastuseisu väiketähele,» rääkis Ress.

Ligi kümme viimast aastat on ülikool avaliku teabe jagamisel TÜ täisnimetust kasutades eelistanud väiketähelist varianti (Tartu ülikool), mida soovitavad vabamas keelekasutuses ka keelekorraldajad. Ametlikes dokumentides on kasutatud läbivat esisuurtähte (Tartu Ülikool).

Kuigi keelereegel lubab organisatsioonide täisnimetusi kirjutada nii suure kui ka väikese algustähega, ei ole paljud Eesti inimesed sellega kursis. Seetõttu on väikese algustähe kasutamine tekitanud sageli segadust ja isegi pahameelt nii ülikooli sees kui ka väljaspool.

Segaduse vältimiseks kasutatakse ülikoolis edaspidi nii ülikooli kui ka teiste organisatsioonide nimetuse täisvariandi puhul ainult läbivaid esisuurtähti. Meeles tuleb pidada, et esisuurtähti tohib kasutada ainult registreeritud täisnimetustes, mitteametlikud lühivariandid ja organisatsiooni allüksused kirjutatakse reegli järgi alati väikese algustähega (v.a pärisnimed, nagu Tartu, Skytte).

Ka enamik teisi Eesti organisatsioone kasutab avalikus suhtluses esisuurtähte ja selle lähenemise on üle võtnud mitmed meediaväljaandedki, sealhulgas ajaleht Postimees.

TÜ siseveebis on nüüdsest olemas keelenõuniku koostatud infoleht, kust leiab olulisimad reeglid, näited ja vastused küsimustele, mis võivad tekkida seoses suure ja väikese algustähe kasutamisega organisatsioonide nimetustes.

Jaga artiklit

Märksõnad

eesti keel