Raamatukogud tegid rahvusülikoolile ilusa kingituse

Uudis

Rahvusülikooli 100. aastapäeva puhul digiteerisid Eesti Rahvusraamatukogu ja Tartu Ülikooli raamatukogu TÜ väljaande Universitas Tartuensis (UT) 1948.–2012. aasta numbrid.

1948. aastast 2009. aasta jaanuarini oli UT ajaleht, alates 2009. aasta veebruarist on seda välja antud ajakirjana. Nüüdsest kõigile digitaalselt kättesaadavad ajalehe- ja ajakirjanumbrid on kahe raamatukogu ühiskingitus meie emakeelsele ülikoolile.

Rahvusülikooli juubeli puhul ilmunud mahuka kogumiku «Rahvusülikool 100» koostamise käigus tekkis vajadus digiteerida ka UT väljaanded. Alates 1948. aastast välja antud numbreid digiteeriti kokku 10 196 lehekülge.

Ühine kingitus sai teoks tänu Tartu Ülikooli raamatukogu digiteerijatele ning Eesti Rahvusraamatukogu digiteerijatele ja segmenteerijatele. Ajalehti ja ajakirju on võimalik lugeda rahvusraamatukogu digitaalarhiivi DIGAR ja Tartu Ülikooli repositooriumi DSpace kaudu.

Nüüdseks on kõigile kättesaadavad kõik UT väljaanded:

TRÜ (ajaleht) 1948–1989

Universitas Tartuensis (ajaleht) 1989–2008

Universitas Tartuensis (ajakiri) 2009–2016 ja alates 2017.

Ülikooli ajakirja kõik numbrid alates 2011. aastast koos lisamaterjaliga on kättesaadavad ka UT kodulehel www.ajakiri.ut.ee.

Jaga artiklit