Alliance4Life ühendab Kesk- ja Ida-Euroopa kõrgharidus- ning teadusasutusi üheksast riigist, mis ühinesid Euroopa Liiduga 2004. aastal või hiljem.
FOTO: Alliance4Life

Teaduspoliitika ümarlaual keskendutakse teadusrahale

Uudis

2. detsembril korraldatakse Tartus projekti «Alliance4Life» raames teaduspoliitika ümarlaud «Järeleaitamisest vabaks – kuidas toetada EL-i teadusrahastuse muutust?».

Ajakava

10.00–10.30 registreerumine ja tervituskohv

10.30–11.00 avasessioon (Erik Puura ja Toivo Maimets)

11.00–11.30 poliitikasoovituste tutvustus (Maia-Liisa Anton)

11.30–12.15 fookusrühmade töö kokkuvõtted (Taivo Raud, Marek Sammul ja Kristel Reim)

12.15–13.00 arutelu

13.00 lõuna

Projekt «Alliance4Life» ühendab kümmet eluteadustega tegelevat tipptasemel Kesk- ja Ida-Euroopa kõrgharidus- ning teadusasutust üheksast riigist, mis ühinesid Euroopa Liiduga 2004. aastal või hiljem. 2016. aastal loodud ühenduse eesmärk on tegutseda aktiivselt selle nimel, et väheneks lõhe Euroopa Liidu tervise- ja bioteaduste uuringute ning innovatsiooni rahastuses esimese 15 liikmesriigi ja hiljem ühinenud riikide vahel.

Molekulaar- ja rakubioloogia instituudi direktori professor Toivo Maimetsa sõnul seisneb innovatsioonilõhe selles, et osa riike liigub jõuliste uuendustega teiste eest ära.

«Riigid, mis on suunanud aastaid teadusesse ja innovatsiooni rohkem raha, arenevad üha kiiremini ja teised jäävad neist üha enam maha. Meie eesmärk on saavutada pööre ja alustada selle lõhe vähendamist. Ühel päeval võiksime aga jõuda selleni, et loobuda igasugustest abirahadest ja nn järeleaitamisvahenditest,» selgitas Maimets.

TÜ on olnud mitme rahvusvahelise võrgustiku aktiivne osaline. Projektis «Alliance4Life» oli TÜ ülesanne kirjutada koos partneritega ülevaade, mis sisaldab olukorra analüüsi kõrval konkreetseid ettepanekuid osalevatele asutustele, valitsustele ja Euroopa Komisjonile. Neid tulemusi esitletaksegi teadusseminaril.

«Ettepanekuid oleme teinud eri tasanditel kokku umbes 40. Kindlasti on meile tähtsad ettepanekud viiside kohta, kuidas hinnata teaduse ja teadlaste kvaliteeti, luua noortele teadlastele hea arengukeskkond või kasutada ühist taristut läbimõeldumalt. Nn laienemisvahendeid võiks kasutada senisest tõhusamalt, vältida tarbetut dubleerimist ja suunata ressursid sinna, kus neid on kõige rohkem vaja,» loetles Maimets.

Ümarlauast on oodatud osa võtma kõik, keda huvitab see, kuhu on teel Euroopa Liidu teadusrahastus ja kuidas saavad teadlased seda mõjutada. Korraldajad ootavad osalejatelt mõtteid, mis muredele peaks tulevikus pöörama rohkem tähelepanu, sest projekti «Alliance4Life» partnerid otsustasid, et ühenduse tegevus jätkub ka pärast programmi «Horisont 2020» selleaastast rahastuse lõppu.

Teaduspoliitika ümarlaud, mida korraldab Tartu Ülikool, toimub Tartus Lydia Hotelli sündmuskeskuses (Ülikooli 14).

Jaga artiklit