Marek Sammul peab tähtsaks edendada kolledži teadustegevust, kasvatada projektitoetuste taotlemise võimekust ja arendada õppekvaliteeti.
FOTO: Andres Tennus

Narva kolledži direktoriks valiti Marek Sammul

Uudis

Tartu Ülikooli senat valis 29. novembril Narva kolledži direktoriks Marek Sammuli, kes oli seni kolledži direktori kohusetäitja.

Sotsiaalteaduste valdkonna dekaani Raul Eametsa sõnul on Marek Sammulil kolledži juhi kohusetäitjana olnud hea võimalus poole aasta jooksul sisse elada kolledži igapäevaellu ning viia ennast kurssi probleemide ja nende võimalike lahendustega.

«Tema jätkamine on kolledži arengu ja inimeste seisukohalt ilmselt kõige parem lahendus, sest võimaldab kolledži stateegiliste arengu otsustega kiiresti edasi minna. Tänu oma kogemustele nii akadeemilise töötaja kui ka juhina on tal lisaks väga head taustteadmised ülikooli toimimisest,» tõdes Eamets.

Sammul peab tähtsaks edendada kolledži teadustegevust, kasvatada projektitoetuste taotlemise võimekust ja arendada õppekvaliteeti. Tema hinnangul on kolledžil potentsiaali enamaks, kui praegusest tegevusest välja paistab. 

«Kolledžis on mitu uurimisrühma, mis ei ole seni saanud oma teaduspotentsiaali täielikult avada. Vajame õnnestumisi teadusgrantide taotlemisel, et saaksime võimaldada inimestel pühenduda õppetöö kõrval rohkem ka teadmiste arendamisele ja ühtlasi paremini kindlustada järelkasvu,» selgitas Sammul.

Direktorina peab ta tähtsaks õpetamisoskuste arendamist ja aktiivõppe laialdasemat kasutamist. Tema sõnul on püsiv probleem Narva ja lähipiirkonna koolilõpetajate nõrk eesti keele oskus.

«Meie õppejõud peavad pidevalt lõimima keele- ja aineõpet ning see eristab meid tugevalt teistest TÜ kolledžitest. Aga eks see ole ka üks osa meie sotsiaalsest rollist oma piirkonnas. Kolledž on ka praegu, 20 aastat pärast loomist, ikka sama suure tähtsusega eesti kultuuri kandja Narvas,» on Sammul optimistlik.

Marek Sammul on õppinud Tartu Ülikoolis ökoloogiat ning omandanud siin 2003. aastal doktorikraadi taimeökoloogia ja ökofüsioloogia erialal. Tal on arvestatav õppe- ja teadustöö kogemus nii Tartu Ülikooli kui ka Eesti Maaülikooli akadeemilise töötajana. 

Enne administratiivsetele ametikohtadele asumist töötas Sammul Tartu Ülikooli Euroopa kolledži sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuses analüütikuna ning aastatel 2015–2016 ökoloogia ja maateaduste instituudi zooloogia osakonna loodusressursside õppetooli teadurina.

Aastatel 2016–2019 juhtis ta Tartu Ülikooli personaliarenduskeskust ja 2019. aasta juunis asus ametisse Narva kolledži direktori kohusetäitjana. Sammuli juhtimiskogemus ulatub ka väljapoole ülikooli: 1997.–2003. aastani oli ta Pärandkoosluste Kaitse Ühingu juhatuse liige ja 2004.–2009. aastani Eesti Looduseuurijate Seltsi president.

Narva kolledži direktor valiti viieks aastaks, tema ametiaeg algab 1. jaanuaril 2020 ja lõpeb 31. detsembril 2024.

Jaga artiklit