Tartu ja Islandi arstitudengid vahetavad kohad

Uudis

Esimest korda toimuv teadusprojektide vahetusprogramm viib Tartu Ülikooli arstitudengid Islandile ja toob Islandi Ülikooli arstitudengid Tartusse.

Jaanuaris algava projekti eesmärk on tutvustada üliõpilastele alusteadusi ja võimalust tuua patsientidele teaduse kaudu kasu. Projektis saab osaleda kuni ülejärgmise aasta augustini. Iga üliõpilane saab valida välisreisiks endale sobivaima aja.

Ühekuuse vahetuse käigus saavad üliõpilased teha iseseisvalt teoks meditsiiniteadusliku miniprojekti teemal, mille uurimine on vastuvõtvas ülikoolis eriti heal tasemel.

Iga programmis osalev arstitudeng vastutab ühe uurimisprojekti eest. Nimelt on mõlemad ülikoolid pakkunud üliõpilastele välja miniprojektid, mis käsitlevad mitmesuguseid teaduslikke uurimisküsimusi. Need võivad puudutada näiteks haruldast Wolframi sündroomi või levinud Alzheimeri ja Parkinsoni tõbe.

Projekti üks eestvedajaid, farmakoloogia dotsent Miriam Ann Hickey loodab, et üliõpilased loovad miniprojekti tulemusena patsientidele kasutoovaid andmeid.

«Üks andmete loomise võimalus ongi alusteadus. See võib tähendada näiteks laboritööd mõne haiguse modelleerimiseks sobiva rakukultuuri- või loommudeliga,» tõi Hickey näiteks.

Farmakoloogia teadur Monika Jürgenson täpsustas, et projekti tulemus võib olla näiteks uus sihtmärgistatud haigust modifitseeriv ravim, uudne seisundit või haigust selgitav mehhanism või käsitlus varem kirjeldamata haigusnähust või seni dokumenteerimata uut tüüpi patoloogilisest seisundist.

Projekt annab üliõpilastele võimaluse arendada mitmesuguseid alusteaduse tegemiseks vajalikke oskusi, näiteks oskust planeerida ja viia ellu uurimistööd ning kirjutada teaduslikke kokkuvõtteid, artikleid ja aruandeid.

«Selle ühe kuu vältel, mil tudengid tegelevad Tartus või Islandil oma miniprojektiga, saavad nad kindlasti ettekujutuse ka akadeemilisest karjäärist ning annavad oma panuse meditsiiniteaduste valdkonna ja arstiteaduse arendamisse,» avaldas Jürgenson lootust.

Tartu Ülikooli õpetamisoskuste arendamise konsultandi Anu Sarve toel soovitakse õppeprogrammi tulevikus laiendada, mistõttu on eriti oluline koondada üliõpilaste kogemused ja väljundid ning analüüsida neid pärast projekti lõppu.

Tartu ja Islandi teadusprojektide vahetusprogrammi rahastab EMP / Norra kõrghariduse koostööprogramm. Rohkem infot projekti ja kandideerimise kohta leiab bio- ja siirdemeditsiini instituudi kodulehelt.

Jaga artiklit