FOTO: Andres Tennus

Uueks akadeemiliseks sekretäriks valiti Tõnis Karki

Uudis

2020. aasta alguses võtab Tartu Ülikooli akadeemilise sekretäri ametiülesanded Andres Soosaarelt üle meditsiinilise mikrobioloogia dotsent Tõnis Karki.

Kevadel teatas akadeemiline sekretär Andres Soosaar soovist naasta oma varasema erialase töövaldkonna, arstiteaduse juurde. Oma otsuse tagamaid ja ajastust selgitas ta muu hulgas sellega, et uuel aastal jõustub mitu ülikooli elu suunavat uuendust ja nii on uuel akadeemilisel sekretäril võimalus osaleda neis protsessides algusest peale.

Tõnis Karki tõusis teiste kandidaatide seast esile oma koostööd pooldava hoiaku ja visioonikusega, samuti arvestatavate kogemustega nii akadeemilises töös kui ka akadeemilise elu juhtimises. Ta on olnud arstiteaduskonna kauaaegne õppeprodekaan.

Karki sõnas, et võtab uude ametisse valimist suure tunnustusena, aga veelgi enam võimalusterohke ülesandena ja väljavaatena anda oma panus ülikooli heaks. Mõtet asuda sellele ametikohale kaalus Karki esimest korda juba viis aastat tagasi, mil rektor Volli Kalm talle seoses Ivar-Igor Saarniidu pensionileminekuga kandideerimiseks ettepaneku tegi.

«Toona tundsin, et ei ole selliseks vastutuseks veel valmis, samuti oli arstiteaduskonnas alles palju tööd pooleli. Nüüdseks on mitu teemat ülikooli juhtimises saanud selgema arengusuuna ja ka minu suhtumine vastutuse võtmise tähtsusesse on muutunud,» ütles Karki.

Akadeemiline sekretär on rektoraadi liige, tema vastutusalasse kuulub senati töö korraldamine, akadeemiliste töötajate töölevõtmine ja hindamine, töötajate, üliõpilaste ja ülikooliväliste isikute tunnustamine, kirjastamistegevuse juhtimine ning muud talle ülikooli õigusaktidega pandud ülesanded.

Peale akadeemilise sekretäri liituvad 1. jaanuaril rektoraadiga ka oktoobri lõpus valitud uued dekaanid.

Jaga artiklit