Kuidas vähendada ülikooli ökoloogilist jalajälge?

Uudis

11. novembril arutleti rektori ideehommikul selle üle, kuidas kasvada roheliseks ülikooliks. Arutelu juhtinud arendusprorektor Erik Puura tõdes, et inimeste teadlikkus ja tehnilised oskused peavad selle eesmärgi saavutamisel arenema käsikäes.

Ideehommikul vahetati mõtteid selle üle, kuidas saaksid ülikoolis töötavad inimesed panustada väikeste igapäevaste toimingutega nii oma lähema tegevuskeskkonna hoidmisse kui ka seeläbi üleilmsesse kestlikkusse.

Tartu Ülikoolis tehtava teadustöö üks olulisi eesmärke on tagada säästev areng. Mitu säästva arengu ideed lisatakse uude arengukavasse, kuid ka iga töötaja ja üliõpilane saab oma igapäevases tegevuses lähtuda keskkonnahoidlikest põhimõtetest.

Rektor Toomas Asser rõhutas, et Tartu Ülikool peab ühiselt pingutama, et olla teistele eeskujuks. «Kui energiateemad nõuavad suuremaid investeeringuid ja pikemaid arutelusid, siis jäätmekäitlus on midagi, mida saame teha kohe,» sõnas ta.

Siinkohal kiideti hiljutist suurt muudatust: kui seni sai ülikoolis sortida jäätmeid vaid kahes kategoorias (papp ja paber ning segaolmejäätmed), siis nüüd saab seda teha neljas kategoorias. Lisandus pakendite ja biojäätmete sortimise võimalus.

Kinnisvaraosakonna juhataja Heiki Pagel soovitas kõigil ülikooli üksustel võtta ühendust oma majahalduriga, et üheskoos otsustada, kuidas oleks kõige mõistlikum korraldada prügi sortimist kontoris või kööginurgas. Ta lisas, et kõik ülikoolis tekkinud biojäätmed kompostitakse Tartu lähedal Aardlapalu jäätmekäitluskeskuses.

«Segaolmejäätmed ja pakendid jõuavad Väätsale või Irusse, kus need pärast järelsortimist maetakse või energia tootmiseks põletatakse. Papi ja paberi müüb jäätmefirma enamasti välismaale,» selgitas Pagel.

Lisaks tutvustas kinnisvaraosakonna juhataja peagi avatavat A-energiaklassi tingimuste alusel projekteeritud Delta keskust, mis on ülikooli jaoks justkui säästva eluviisi näidisprojekt.

«Delta maja katus on täis päikesepaneele. Kuna õppe- ja teadushoones on väga palju suure energiakuluga seadmeid ning majas asub ka suur arvutiserver, suudavad päikesepaneelid katta ilmselt 10–15% maja elektrienergiavajadusest,» prognoosis Pagel.

Et teha jäätmete sortimine võimalikult lihtsaks ja mugavaks, on Delta keskuses kõik prügikastid kolmeosalised. Maja juures asub ka kõigi nelja jäätmekategooria jaoks mõeldud prügimaja.

Ideehommikul tõdeti, et ülikoolil on veel palju võimalusi, kuidas oma suhtumise ja igapäevaelu korraldamisega vähendada koormavat mõju keskkonnale. Säästva arengu ideesid saab rakendada nii üleilmsete katsumuste kui ka kodusest, organisatsiooni ja üksikisiku vaatepunktist.

Et mõista täpsemalt, milline prügi käib millisesse kasti, on võimalik tutvuda Tootjavastutusorganisatsiooni sortimisjuhendiga.

Jaga artiklit