Neli uut audoktorit

Uudis

Rahvusülikooli 100. aastapäeva aktusel antakse senati otsusel audoktori nimetus neljale professorile.

Väljapaistvate saavutuste eest soome-ugri keelte uurimisel ja pikaajalise eduka koostöö eest Tartu Ülikooli teadlastega nimetatakse keeleteaduse audoktoriks Helsingi Ülikooli professor Riho Manivald Villem Grünthal.

Chapel Hillis asuva Põhja-Carolina Ülikooli kauaaegne spordifüsioloogia ja toitumisteaduse professor Anthony C. Hackney nimetatakse spordifüsioloogia audoktoriks. Hackney side TÜ kolleegidega sai alguse üle 30 aasta tagasi, mil ta aitas lihastalituse hormonaalregulatsiooni laboril arendada uurimismeetodeid ja tutvustada teadustulemusi.

Majandusteaduse audoktori nimetusega tunnustatakse Leipzigi Ülikooli turunduse ja juhtimise professorit, teeninduse ja kliendisuhete juhtimise instituudi juhatajat Helge Löblerit. Tema panus TÜ majandusteaduskonna rahvusvahelistumisse ja Eesti taasiseseisvumise järgse majandusteadlaste põlvkonna kujundamisse on märkimisväärne.

Et tunnustada Harbini Tehnikaülikooli teadusnõunikku professor Subhash Chandra Singhalit tema panuse eest taastuvenergeetika arendamisse maailmas ja Tartu Ülikooli elektrokeemikute lõimimise eest rahvusvahelise elektrokeemikute kogukonnaga, nimetab TÜ ta keemia audoktoriks.

Jaga artiklit