Programmi keskne instrument 4MOST, mis paigaldatakse VISTA teleskoobile.
FOTO: 4most.eu

Observatoorium saab miljonid uued vaatlusobjektid

Uudis

Tartu Ülikool allkirjastas koostööleppe Euroopa Lõunaobservatooriumi tulevase vaatlusprogrammi «4MOST» konsortsiumiga, mille eesmärk on vaadelda viie aasta jooksul lõunataevas kümneid miljoneid objekte.

Koostöölepe sõlmiti tänu Tartu observatooriumi professori Elmo Tempeli viimase kolme aasta aktiivsele tööle. Tempel liitus programmiga juba 2016. aasta sügisel, mil ta alustas järeldoktorantuuri Saksamaal Potsdami astrofüüsika instituudis konsortsiumi eestvedaja juures.

Programm on nime saanud selles kasutatava instrumendi järgi. Nimelt tehakse vaatlusi neljameetrise spektroskoopilise teleskoobiga 4MOST, mis võimaldab korraga mõõta kuni 2436 objekti spektri (inglise keeles on selle nimetus 4-metre Multi-Object Spectroscopic Telescope).

Tänu teleskoobi nelja ruutkraadi suurusele vaateväljale saab viieaastase projekti jooksul vaadelda suuremat osa lõunataevast. Töö käigus kavandatakse ja ehitatakse Euroopa Lõunaobservatooriumi neljameetrisele VISTA teleskoobile uue põlvkonna mitme objekti spektrograaf.

Elmo Tempeli sõnul võimaldab ehitatav instrument saada väärtuslikku infot meie kodugalaktika Linnutee keemilise ja dünaamilise koostise kohta – see on Linnutee tekkeloo mõistmiseks ülimalt vajalik.

Peale selle võimaldab 4MOST kaardistada suure osa lõunataevas nähtavast universumist ning samal ajal saada teavet galaktikate arenguloo kohta, mis on tänapäeva astrofüüsikas üks huvipakkuvamaid teemasid.

Lisaks sisaldab vaatlusprogramm «4MOST» kvasarite ja supernoovade vaatlusi.

Kui ühendada 4MOST-iga tehtavad vaatlused teiste kavandatavate teleskoopide LSST ja SKA omadega, võib leida vastuseid ka küsimustele, mida ei ole osatud veel esitadagi. Konsortsiumi tihe koostöö praegu käimasolevate ja kavandatavate kosmose ja maapealsete vaatlusmissioonidega teeb programmist «4MOST» ühe järgmiste aastakümnete tähtsaima.

Kavandatav vaatlusprogramm algab 2022. aasta lõpus ja kestab viis aastat. Tartu observatoorium osaleb järgmistel aastatel peamiselt vaatlusstrateegia väljatöötamisel ja vastutab ka vaatlusselektsioone puudutava tarkvara arendamise eest.

Andmestik, mida selle võimsa teleskoobiga saab galaktikate ja tähtede kohta koguda, on tunduvalt suurem kui praegu olemasolevad andmed kokku. See annab võimaluse arendada ja rakendada suurandmete töötlemiseks mõeldud meetodeid.

Jaga artiklit