Eamets: sotsiaalteaduste tugevusi tuleks paremini ära kasutada

Aktuaalne

Sotsiaalteaduste valdkonna dekaaniks valitud makroökonoomika professoril Raul Eametsal seisab ees töö liita praegused teaduskonnad ja instituudid valdkonna alla ning suurendada koostööd piirkondlike kolledžitega.

Kolleegid kirjeldavad
Raul on sündinud eestvedaja. Tema iseloom ei luba jääda olulistes asjades kõrvalseisjaks ega pealtvaatajaks. Seejuures oskab ta leida endale toetajaid ning on oma ideede ja plaanide teostamisel tegus ja järjekindel. Loodetavasti jätkub tal ka nii suure üksuse nagu sotsiaalteaduste valdkond juhtimiseks vajalikku paindlikkust.

Aasta lõpuni majandusteaduskonna dekaani ametis olev Eamets kinnitas, et kindlasti on valdkondliku arusaamise ja tunde tekitamine üks suurimaid väljakutseid, mida ülikooli uus struktuur kaasa toob.

«Erinevuste paljusus on väga suur väljakutse. Ilmselt saame erialases mõttes vähemalt alguses paljust erinevalt aru või räägime samast erinevat mõistestikku kasutades. Erinevuste tasandamine või vähemalt üksteisest arusaamine võtab kahtlemata aega,» rääkis Eamets.

Kui praeguses majandusteaduskonnas on üsna sarnase erialase taustaga inimesed, siis sotsiaalteaduste valdkonda hakkavad kuuluma väga erinevad teadusharud. Peale majandusteaduskonna on seal ka haridusteaduste, psühholoogia, poliitikauuringute ja ühiskonnateaduste instituudid, õigusteaduskond ning Narva ja Pärnu kolledž.

Dekaan kinnitas, et üksustele jäävad eripärad alles, kuid kõik erialad tuleb siiski n-ö ühe mütsi alla kokku saada. Ühtse suure valdkonnana on senisest olulisem roll nii kompromissidel kui ka koostööl. Võimalusena, kuidas ka kolledžeid ülejäänud valdkonna tegevusse paremini lõimida, nimetas Eamets näiteks õppejõudude loengutesse kaasamist läbi videosildade ja heade praktikate vahetamist näiteks koostöös ettevõtetega.

«Sotsiaalteaduste valdkonnas on tervikuna väga palju tugevusi, mida peaksime paremini ära kasutama. Näiteks ettevõtlusõpe on üks prioriteete nii Tartu ülikooli arengukavas kui ka Eestis üldse. Samuti võiks teisi üksusi huvitada autoriõiguste kaitse või kõrgkoolis õpetamise oskused. Seni ei ole me neid tugevusi ülikooli sees väga aktiivselt välja mänginud, aga ma loodan, et neljal dekaanil on omavahel palju lihtsam koostöötingimusi arutada kui praegusel 13 juhil.»

Valdkonna tugevuste rõhutamisele lisaks tõi professor Eamets välja vajaduse hästi toimiva ülikooli vilistlaste andmebaasi järele. «Kui rääkida näiteks ettevõtlusest, siis paljud meie vilistlased töötavad erasektoris ja neid peaks tänasega võrreldes palju rohkem ülikooli tegevustesse kaasama,» ütles Eamets.

Dekaan Raul Eametsaga liituvad sotsiaalteaduste valdkonna juhtimisel Kristjan Vassil riigiteaduste instituudist teadus- ja arendusprodekaanina, Margus Pedaste haridusteaduste instituudist õppeprodekaanina ning majandusteaduskonna haldusdirektor Dorel Tamm-Klaos dekanaadi juhina.

Merilyn Merisalu

UT peatoimetaja

Jaga artiklit