Eesti saab juubeliks üleilmse veebi

Uudis

Eesti vabariik tähistab 2018. aastal oma 100. aastapäeva. Aasta jagu varem, aprillis 2017 on plaanis avada üleilmne Eesti veeb, mis ühendaks nii kodumaal kui ka mujal elavad eestlased.

Projekti ühe eestvedaja, meediauuringute õppetooli teaduri Maarja Lõhmuse sõnul on portaali idee kasvatada väliseestlased eesti meediat jälgima ning kodumaal toimuvas virtuaalselt osalema ja toimuva kohta arvamust avaldama.

«Eriti huvitavad neid lastesaated ja see, et ka Kanadas või Rootsis kasvavad eesti lapsed oskaksid emakeelt. Torontos on eesti elu väga vilgas ja nende jaoks toimiksid väga hästi kultuuriga seotud lastesaated, näiteks võiks veebis olla rahvatantsuaabits ja koorilauluaabits,» rääkis Lõhmus.

Üleilmset Eesti veebi on püütud varemgi teha. Kümmekond aastat tagasi tõdes haridus- ja teadusministeerium, et toonane idee luua teadusportaal Estica on väga vajalik. Praegune maailm nõuab aga suuremat nägemust, kus lisaks teadlastele pakuks massiportaal huvitavat lugemist ja kaasamisvõimalusi kõigile tegusatele eestlastele.

1940. aastatel Eestist nõukogude võimu eest lahkuma pidanud inimesed ja nende järeltulijad on aktiivsed eesti kultuuripärandi kandjad. Seda tõendavad üle aasta toimuvad üle-ameerikalised nn Lääneranniku päevad, kus kokku saavad tuhanded väliseestlased.

Üleilmne Eesti veeb annaks lisavõimaluse, kuidas need tegusad eestlased kodumaal elavate inimestega tihedamini ja tulemuslikult suhelda saaksid. Tähtsal kohal portaali arenduses on luua arhiiv, mis annaks muuhulgas ülevaate eri keskkondades elanud eestlaste elulugudest ja saavutustest.

«Meil on vaja kuulata eri süsteemides elanud eestlaste dialoogi. Need lood on vaja kokku panna, ükskõik, kui keeruline see ka ei oleks,» ütles Lõhmus. Arhiivi kõrval vähemalt sama tähtis on tema hinnangul ka see, et tekiks aktiivne ühissuhtlus, kus Eesti jaoks olulisi päevakajalisi teemasid omavahel arutataks.

Järgmisel aastal pannakse kokku veebilehe toimetus, kuhu kuuluksid ideaalis igal mandril elavad eestlased. Eriti suurt osalust oodatakse praegustelt üliõpilastelt, kellele annaks portaal võimaluse oma teadmisi ja tööd jagada inimestega üle kogu maailma.

UNESCO esindajad on projekti eestvedajatele öelnud, et üleilmne Eesti veeb oleks üks esimesi universaalseid ajakirjandusportaale, mis võiks olla mudel teistele riikidele ja rahvastele.

Juba enne veebi käivitamist pakuvad Põhja-Ameerika eesti väljaanded Eesti tudengitele rahvusvahelist praktikavõimalust. New Yorgis ilmuv Vaba Eesti Sõna ja Toronto ajaleht Eesti Elu ootavad praktikale asjalikke noori, kes on valmis kirjutama artikleid, tegema raadiosaateid ja tutvuma nende arhiividega. Ka Los Angelese’i Eesti Maja vajab abi oma arhiivide korrastamisel.

Jaga artiklit

Märksõnad

koostöö, praktika