Oxfordi professori loeng Tartus

Uudis

9. novembril peab Ryszard Kapuściński arenguloengute sarjas TÜ peahoone aulas Oxfordi professor Mark Graham loengu «E-ühiskond ja e-kodanikud: tehnoloogiasiirdest inimmõjuvõimu ja -arenguni».

Igasugune teave on olemuselt olnud pikka aega asukohapõhine. See sünnib kuskil, räägib millestki, areneb ja muutub kusagil. Teavet vahendavad võrgustikud ning taristu ja tehnoloogia mõjutavad seda, kuidas me maailma eri paiku enda jaoks teadvustame või mõtestame.

Infotehnoloogia sektor on väga kiiresti arenenud, praeguses digitaalses maailmas veedab ligi kolm miljardit inimest aega ühises internetis. See võrgustik annab teoorias võimaluse ülisuureks suhtlusplatvormiks ja inimeste kaasamiseks.

Mark Grahami loeng tõstatab küsimuse, miks seda võimalust ei ole siiani kasutatud. Parem ühendus on vajalik, aga mitte piisav selleks, et digitaalse teadmuse loomises osaleks rohkem inimesi. Maailmas on mitmeid äärealasid, kus inimesed on alles digivõimalusi avastamas. Mitmel pool piiravad neid ühiskondlikud, majanduslikud või poliitilised erinevused.

Pärast loengut toimuval arutelul mõtestatakse Eesti kogemust arenguabi andmisel taolistele piirkondadele. Seda on seni tehtud teadmiste puhul e-lahenduste vallas (ID-kaart, e-valitsus jne).

Loengusari «Kapuscinski Lectures» on inspireeritud maailmakuulsast Poola kirjanikust, reporterist ja luuletajast Ryszard Kapuścińskist. Varem on sama sarja loengud Tartus toimunud 2009. ja 2012. aastal. Aastal 2009 käivitatud loengusarjade projekti eesmärk on arutada hiljuti Euroopa Liiduga liitunud riikide arenguabi koostöö teemadel.

Jaga artiklit