Lember: kõige olulisem on lasta inimestel töötada

Aktuaalne

Meditsiiniteaduste valdkonna dekaaniks valitud TÜ kliinikumi sisekliiniku juhataja ning arstiteaduskonna residentuuriprodekaan Margus Lember usub, et nii akadeemilises kui ka arstitöös suudavad inimesed ise oma aega plaanida, kui ülesanded on teada ja siht selge.

Kolleegid kirjeldavad
Margus on tasakaalukas inimene ja suure kogemusega arst, keda kolleegid tunnevad ja austavad. Residentuuriprodekaanina on ta tegutsenud väga keerukas valdkonnas, aga ta on leidnud hea tasakaalu residentide soovide ja olemasolevate võimaluste vahel. Otsuseid tehes püüab ta alati kõigi osapoolte arvamusega arvestada.

«Juhi töös on olulised tegelemine tööks vajalike vahenditega ning õiglased jaotusprintsiibid, mis on otseselt seotud ka motivatsiooniga. Samuti on tähtis era- ja ühishuve ära tunda ning tasakaalus hoida. Senisest tööst on selge, et edasi liiguvad need asjad, mille taga on piisavalt ühisjõudu ja -huve,» rääkis Lember.

Meditsiiniteaduste valdkonnas on ees palju muutusi eriti praeguse teaduskonna instituutide ühendamisel viieks instituudiks ja kuuendana sinna praeguse kehakultuuriteaduskonna liitmise näol. Kõigi ühine huvi on see, et uus struktuur ladusalt tööle hakkaks.

«On tähtis, et lepitaks kokku tegevused, mis toimuvad valdkonna tasandil, mis uutes instituutides ja mis jäävad osakondade-kliinikute ülesandeks. Õppekavade haldamise teemal on need vaidlused toimunud ja ettepanekud kinnitamiseks esitatud,» tõi Lember näiteks.

Valdkonna dekaani valimisdebatil mainis Lember oma kandidaadikõnes, et muu hulgas tuleb vähendada ja ületada erialadevahelisi tõkkeid. Näiteks õppetöös tuleb selleks tema hinnangul õpetuse sisu korralikult analüüsida: kas kõik vajalik on ikka õppekavades kajastatud, kas on üleliigset või koguni sama asja korduvat. Kuna igal allüksusel on olnud oma ainemaht ja sellest tulenev, siis pole neid küsimusi ammu puudutatud.

Valdkondlikult annaks tulemuse ehk see, kui eri instituudid ja osakonnad käsitleksid mõnd teemat koos. Ka teadusrahasid taotledes võiks koostöö ja kooskõlastatus olla tihedam.

Ühe ideena, et seesugune analüüs ja koostöö põhjalikum oleks, viskas Lember õhku ka mõttekoja loomise. Mõte tekkis sellest, et uus valdkonnanõukogu on üpris väikesearvuline ning sellele on pandud kohustus vastu võtta erinevaid otsuseid.

«Arutelu väärivate küsimuste puhul on aga kasu eelnevast laiemast arutelust, kus saaks rohkem inimesi kaasa lüüa ja oma ideid pakkuda või vaielda. See ei ole mingil juhul paralleelmaailm ülikooli juhtimises ettenähtud otsustuskogudele.»

Meditsiiniteaduste valdkonna dekanaadi täiskoosseis ei ole veel selge. Oktoobri lõpus valiti valdkonnanõukogu, seejärel jõuab järg instituutide juhtorganiteni. Meeskonna kokkupanekuga on Lember küll algust teinud, aga selle juures tuleb arvestada ka lähiajal selguvate kogudega.

Merilyn Merisalu

UT peatoimetaja

Jaga artiklit