Detsember 2015, nr 11
Märksõnad: 

1. jaanuaril ametisse asuvad uued dekaanid teevad ettevalmistusi dekanaatide loomiseks.

Administratiivtöö koondamine dekanaati võimaldab instituutidel ja kolledžitel keskenduda oma põhitegevustele. Valdkonda juhib dekaan, kes määrab ametisse prodekaani(d), neile ülikooli õigusaktidega pandud kohustusi aitavad täita dekanaadi töötajad.

November 2015, nr 10

Sotsiaalteaduste valdkonna dekaaniks valitud makroökonoomika professoril Raul Eametsal seisab ees töö liita praegused teaduskonnad ja instituudid valdkonna alla ning suurendada koostööd piirkondlike kolledžitega.

November 2015, nr 10

Loodus- ja täppisteaduste valdkonna dekaaniks valitud keemilise füüsika professori Peeter Burgi sõnul on valdkonda koondunud parimad TÜ teadlased, kelle potentsiaal võimaldab meil olla maailmatasemel mitmes valdkonnas.

November 2015, nr 10

Meditsiiniteaduste valdkonna dekaaniks valitud TÜ kliinikumi sisekliiniku juhataja ning arstiteaduskonna residentuuriprodekaan Margus Lember usub, et nii akadeemilises kui ka arstitöös suudavad inimesed ise oma aega plaanida, kui ülesanded on teada ja siht selge.

November 2015, nr 10

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekaaniks valitud praktilise filosoofia professor Margit Sutrop näeb filosoofiateaduskonna, usuteaduskonna ja Viljandi kultuuriakadeemia liitumist pigem võimaluse kui raskusena.

November 2015, nr 10
FOTO: Andres Tennus
Jaanuaris alustavaid valdkondi hakkavad juhtima Margus Lember, Margit Sutrop, Raul Eamets ja Peeter Burk.

Jaanuaris alustavate valdkondade juhid loodavad, et koostöö tegemine muutub senisest kergemaks ning kogu ülikooli puudutavad arutelud saavad kiiremad tulemused.

Telli voog RSS - valdkonnad
Telli voog RSS - valdkonnad