FOTO: Kristi Henno

Ilmus raamat immunoloogiast

Uudis

26. oktoobril esitleti Tartu ülikooli Biomeedikumis uut immunoloogiaõpikut, mis täidab nii mõnedki lüngad vastavas eestikeelses erialakirjanduses.

TÜ arstiteaduskonna immunoloogide uus kõrgkooliõpik annab ülevaate baasimmunoloogia praegustest seisukohtadest ja nende teadmiste rakendamisest tänapäeva meditsiinis.

«Immunoloogia on viimastel aastakümnetel läbi teinud muljetavaldava arengu. Avardunud on senised teadmised, aga ka nende rakendused erinevates valdkondades,» kirjeldasid autorid professor Raivo Uibo, vanemteadur Kalle Kisand, professor Pärt Peterson ja vanemassistent Koit Reimand immunoloogia kõrgkooliõpiku olulisust.

Tänapäeva meditsiinis on kasutusel märkimisväärne hulk immunoloogilisi diagnostilisi, ravi- ja profülaktilisi meetodeid, mille hulk suureneb tempokalt. Teoreetilised teadmised on nende hinnangul vältimatu eeldus, et immunoloogia tulevikuvõimalustes paremini orienteeruda.

Õpikusse on kokku kogutud olulisemad teemad, mis käsitlevad immuunsüsteemi kujunemist ja toimimist, ning ka need, mis kirjeldavad inimese immuunsüsteemi talitlust ja sellega seotud tähtsamaid haigusi. Õpiku kasutust soodustab tähtsamate eestikeelsete immunoloogiaalaste mõistete peatükk koos ingliskeelsete vastetega.

 TÜ immunoloogide õpik on täiendus SA Archimedese toetatud eestikeelsetele algupärastele kõrgkooliõpikutele. See sobib eeskätt arstiteaduse ja stomatoloogia üliõpilastele, kuid on hea abivahend ka farmaatsia, biomeditsiini ja bioloogia üliõpilastele ning erinevate erialade arstidele.

Õpiku autorid on tunnustatud immunoloogid, kes töötavad Tartu ülikooli arstiteaduskonnas ja on aastaid õpetanud immunoloogiat arstiteaduse, stomatoloogia, farmaatsia ja biomeditsiini erialade üliõpilastele, samuti erialastes doktorikoolides ja arstide täienduskursustel.

Jaga artiklit

Märksõnad

kirjandus