Burk: parim osa TÜ teadlastest on loodus- ja täppisteaduste valdkonnas

Aktuaalne

Loodus- ja täppisteaduste valdkonna dekaaniks valitud keemilise füüsika professori Peeter Burgi sõnul on valdkonda koondunud parimad TÜ teadlased, kelle potentsiaal võimaldab meil olla maailmatasemel mitmes valdkonnas.

Kolleegid kirjeldavad
Peeter on uskumatu inimene, kohati on raske mõista, kuidas ta siiani elu ja tervise juures on. LOTE loomisel ja uue teaduskonna ideestiku propageerimisel tegi ta väga palju tööd. Kunagi pole kõik ühel meelel, aga tema on suutnud asjad hästi toimima panna. Paremat ja kogenumat inimest uue valdkonna dekaaniks ilmselt ei saakski tahta.

«Oluline on see potentsiaal ellu viia võimalikult suures mahus. Selleks tuleb lihtsustada ülikoolisiseseid ja -väliseid toiminguid ning vähendada üleliigset bürokraatiat. Olukorras, kus riiklik teadusrahastus väheneb reaalväärtuses, muutub töökohtade säilitamisel aina olulisemaks lepingute sõlmimine teiste partneritega,» rääkis Burk valdkonna tulevikust.

Praeguse loodus- ja tehnoloogiateaduskonna ning matemaatika-informaatikateaduskonna ühendamine on Burgi hinnangul keeruline, olenemata sellest, et LOTE-l on selja taga edukas keemia- ja füüsikateaduskondade ühendamine.

Kuigi inimeste hulka võrreldes on praegune matemaatika-informaatikateaduskond LOTE-st väiksem, ei usu Burk, et nende mõju tulevases valdkonnas saab väike olema. Tema kinnitusel on nii matemaatikutel kui ka informaatikutel väga oluline roll terve valdkonna tuleviku kujundamisel.

«Kindlasti võtab aega, enne kui inimestel tekib ühtne tunne. Me ei peagi ühtemoodi olema, aga samas võiks meil ikkagi olla ühine loodusteaduste või loodus-täppisteaduste nägu. Meie-tunne peab olema. Ükskõik, kas tegu on valdkonna või teaduskonnaga.»

Üks võtmeküsimusi, millega professor Burk valdkonna dekaanina veel tegeleda tahab, on õpetamise kvaliteedi tõstmine. Tudengitega palju kokku puutudes on ta saanud õppejõudude kohta väga erinevat tagasiside.

«Kohati on tagasiside suurepärane, kohati aga nukker. See ei ole loomulikult ainult meie valdkonna küsimus, vaid puudutab tervet ülikooli: meil on samad probleemid ja samad eesmärgid. Peame kõik aru saama, et keskkond meie ümber on muutunud, gümnaasiumis õpetatakse teistsugust materjali kasutades kui mitukümmend aastat tagasi ja sellega tuleb arvestada.»

Uues struktuuris saavad valdkondade dekaanid rektoraadi liikmeks, mis tähendab, et nad saavad ülikooli üldises juhtimises varasemast rohkem kaasa rääkida. Burk loodab, et ühist asja ajades suureneb ka koostöö ja side teiste valdkondadega.

Alates sellest, kui Burk valiti valdkonna dekaaniks, on professor tegelenud paljude oluliste teemadega. Näiteks tuleb paika panna valdkonna uue struktuuri eelarve, sealhulgas tuleb kokku leppida dekanaadi rahastus. Oma meeskonda plaanib Burk võtta kaks prodekaani, kes selguvad lähiajal.

Merilyn Merisalu

UT peatoimetaja

Jaga artiklit