September 2021, nr 7
FOTO: erakogu
Põltsamaa Raadio esimese eetrinädala tegemisse panustas ligi 40 inimest, lisaks külalised ja intervjueeritavad. Fotol Eliise Kuus ja Samuel Axel Maikalu.
Märksõnad: 

TÜ üliõpilaste praktikaprojekt „Kodukohta tagasi“ (KOHT) viis seitse noort Põltsamaale kogukonnaraadiot tegema.

Üleülikoolilises projektipraktika vabaaines saab alates eelmisest õppeaastast osaleda kohalikku elu arendavas tegevuses. Kevadel esimese projektiga alustanud „Kodukohta tagasi“ on hea näide uuenduslikust õppevormist, mis aitab muuta ülikooliõpet praktilisemaks ja kaasata mitme eriala esindajaid.

Oktoober 2018, nr 9
FOTO: Andres Tennus
Kaja Mõts

Viimasel ajal on ajakirjanduses palju räägitud, et teadlaste koostöö ettevõtete ja tööstusega on keeruline.

Eestis polevat piisavalt meetmeid teadus- ja ettevõtlussektori koostöö tõhustamiseks. Heidetakse ette mõlemapoolset vähest huvi, ettevõtete soovi saada vaid kiireid tulemusi ja teadlaste passiivsust uuringute tegemisel kaubanduslike toodetega. Nende väidetega ei saa nõustuda.

Oktoober 2018, nr 9
FOTO: Andres Tennus
Click&Grow nutipotid saavad peagi uue sisu.
Märksõnad: 

«Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades» ehk «Nutikas» on üks Eesti suurimaid ettevõtete teadusuuringuteks ja tootearenduseks mõeldud toetusmeetmeid.

Eesti Teadusagentuuri ja sihtasutuse Archimedes ühine meede on mõeldud selleks, et Eesti äriregistrisse kantud ettevõtted saaksid tellida ülikoolidelt ja teistelt teadusasutustelt rakendusuuringuid või tootearendusprojekte. Seni on meetmest rahastatud 32 projekti, millest täpselt poolte teaduspartner on Tartu Ülikool.

September 2018, nr 8
Märksõnad: 

18. septembril peavad sotsiaal-, humanitaar- ja IT-teadlased Tartus Ahhaa keskuses konverentsi, mille keskmes on omavahelise koostöö arendamine.

Programmi «Horisont 2020» projekti «HubIT» raames toimuva konverentsi üks osa on Tartu Ülikooli korraldatud töötuba sotsiaal- ja humanitaarteadlastele. Seal tutvustatakse valdkonnaüleste projektide edulugusid, projekti tulemusi ja välja arendatud töövahendeid.

Juuli 2018, nr 7
Märksõnad: 

Juuli alguses korraldab Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia Rahvusvahelise Džässikoolide Võrgustiku (International Association of Schools of Jazz, IASJ) kohtumise, tuues kokku üle saja džässmuusika õppimise ja õpetamisega seotud inimese kogu maailmast.

2.–7. juulil Viljandis korraldatav kohtumine on osa võrgustiku iga-aastasest tavast üheskoos arutleda džässmuusika õpetamise üle, võtta vastu valdkonda puudutavaid otsuseid, luua kontakte, õppida ja musitseerida.

Juuli 2018, nr 7
Märksõnad: 

Tartu Ülikool hakkab koos U4-võrgustikku koondunud Genti, Göttingeni, Gröningeni ja Uppsala ülikooliga valmistama ette «Euroopa ülikooli» projektitaotlust, et tugevdada Euroopa Liidu Erasmus+ programmi tegevusi.

U4 seab koos Tartu Ülikooliga kõrge eesmärgi olla tunnustatud tõeline Euroopa ülikool, pakkudes avatud, lõimitud ja piirideta keskkonda tipptasemel õppe- ja teadustööks, samuti võimaldades üliõpilastele ja töötajatele vaba liikumist võrgustikus osalevate asutuste vahel.

Mai 2018, nr 5
FOTO: Andres Tennus
Berk Vaher on TÜ vilistlane, endine õppejõud ja «Tartu 2024» taotluse koostaja.

Ei. Mõeldamatu. Võimatu. Mis siin ikka kerida jutu lõpuni pinget. Tuleviku ulmad võivad põrkuda, ülikoolile on mõnelgi ütlemist. Ent kes kuulutaks, et alma mater ei loe üldse, saab ka temata? Teate küll, ei juhtu seda siingi, ei ühelgi veenval moel. Tartu oli, on ja tuleb ülikooli toel.

Oot… aga on ikka nii või?

Mai 2018, nr 5
FOTO: Johan-Paul Hion
Erialadeülene õpe annab hea võimaluse kohtuda teiste erialade esindajatega.

Erialadeülene õpe, mis laiendab koolilõpetajate tulevikuvõimalusi, on muutumas pidevalt arenevas maailmas järjest vajalikumaks. Samas jääb alles tarvidus põhjaliku erialase teadmise järele.

Näiteid üksustevahelisest koostööst Tartu Ülikoolis

Oktoober 2016, nr 9
FOTO: Erakogu
Kadi Steinberg

Tänavu möödub põlevkivi kaevandamise algusest Eestis 100 aastat. Nende aastatega on Eestist kujunenud juhtiv põlevkivialane pädevuskeskus kogu maailmas. Seda kõike tänu pikaajalisele koostööle, kus on läbi põimunud meie sajandipikkune põlevkivi kasutamise ning põlevkivi teaduspõhise uurimise kogemus. Seega võime eriliselt liialdamata väita, et koostöö Eesti Energia ja tema eelkäijate ning Tartu ülikooli vahel on kestnud juba 100 aastat.

Detsember 2015, nr 11
FOTO: Wikimedia Commons
Märksõnad: 

TÜ teadlased panustavad välisministeeriumi arengukoostöö partnerina Ukraina teadusasutuste ja ettevõtluse koostöö edendamisesse.

Enne 1991. aastat kuulus Ukraina teadmusmahuka majanduse ja märkimisväärselt suure teaduspotentsiaaliga maade hulka. Viimase 23 aasta jooksul on seoses majandusmudeli muutumisega tähelepanu kõrgtehnoloogiliselt ettevõtluselt liikunud aga tagasi toormaterjali ja kaevandamise peale, samuti on oluliselt langenud riigi teadus- ja tehnikatase.

Lehed

Telli voog RSS - koostöö
Telli voog RSS - koostöö