Tartu Ülikool ühendab jõud U4-võrgustiku tippülikoolidega

Uudis

Tartu Ülikool hakkab koos U4-võrgustikku koondunud Genti, Göttingeni, Gröningeni ja Uppsala ülikooliga valmistama ette «Euroopa ülikooli» projektitaotlust, et tugevdada Euroopa Liidu Erasmus+ programmi tegevusi.

U4 seab koos Tartu Ülikooliga kõrge eesmärgi olla tunnustatud tõeline Euroopa ülikool, pakkudes avatud, lõimitud ja piirideta keskkonda tipptasemel õppe- ja teadustööks, samuti võimaldades üliõpilastele ja töötajatele vaba liikumist võrgustikus osalevate asutuste vahel.

TÜ kutsuti U4 algatatud «Euroopa ülikooli» projektis osalema viienda tugeva ja kõrgetasemelise partnerülikoolina. TÜ kaasamine tugevdab võrgustiku praegusi tegevusi ning võimaldab veelgi rohkem panustada Euroopa kõrgharidus- ja teadusruumi arendamisse, toetudes keelte, kultuuride ja keskkondade mitmekesisusele.

Arendusprorektor Erik Puura kinnitas, et ülikool võib uhke olla, et U4 ülikoolid on kutsunud meid osalema Euroopa ülikoolide võrgustikus. «Meil on oma tugevatelt partneritelt palju õppida, samas saame nn uue Euroopa parima ülikoolina anda kindlasti ka ise suure panuse,» rääkis Puura.

Puura sõnul viib see koostöö Tartu Ülikooli rahvusvahelistumise uude ajajärku, suurendades üliõpilaste rahvusvahelise mobiilsuse võimalusi, toetades teaduskoostööd ning sidudes meid senisest palju tugevamini Põhjamaade ning Kesk- ja Lääne-Euroopaga.

2008. aastal asutatud võrgustik toetab väga paljudes vormides ja valdkondades koostööalgatusi hariduse, teaduse ja institutsioonide juhtimise alal. U4 tegevustes osalevad aktiivselt nii üliõpilased, teadlased kui ka ülikoolide juhid.

Euroopa ülikoolide projektitaotluste voor kuulutatakse eeldatavalt välja juulis ja taotluste esitamise tähtaeg määratakse 2019. aasta algusse.

Jaga artiklit

Märksõnad

koostöö