Doktorandid hakkavad sügisest saama tulemusstipendiumi

Uudis

Tartu Ülikool hakkab alates 1. septembrist maksma doktorantidele tulemusstipendiumi 400 eurot kuus.

Stipendium lisandub riigi makstavale doktoranditoetusele ning aitab tagada sajaprotsendiliselt õppekava täitvale doktorandile uuel õppeaastal sissetuleku 1060 eurot kuus.

Tulemusstipendiumi on kuni 48 kuu jooksul õigus saada doktorandil, kes

  • õpib täiskoormusega õppes;
  • ei viibi akadeemilisel puhkusel;
  • ei õpi pikendusaastal (st tema õppeaeg ei ole ületanud õppekava nominaalkestust);
  • ei täida ülikooli töölepingu alusel selliseid tööülesandeid, mis toetavad tema õpinguid (see tingimus ei laiene esimese aasta doktorandile, kes ei ole läbinud atesteerimist);
  • on esimese aasta doktorant, kes ei ole veel läbinud atesteerimist, või doktorant, kes on atesteerimistulemuste kohaselt täitnud õppekava sajaprotsendiliselt.

Ülikooli teadusprorektor Kristjan Vassil selgitas, et tulemusstipendiumi maksmise eesmärk on võimaldada doktorandil keskenduda täielikult õpingutele. Selle tulemusena ootab ülikool doktoriõppe lõpetamise tõhususe paranemist.

«Paljud doktorandid käivad normaalse sissetuleku nimel õpingute kõrvalt tööl, ent see lükkab lõpetamise kaugemale tulevikku. Tulemusstipendiumi loomise ajend on asjaolu, et riik ei ole täitnud lubadust tagada 2018. aasta riigieelarvest doktorantidele poole suurem sissetulek,» rääkis Vassil.

Rektoraadi ja nõukogu ettepanekul võtab selle puudujäägi ajutiselt enda kanda ülikool. Kindlasti jätkatakse koostööd valitsusega, et leida lahendus doktorantide sissetuleku suurendamisele riigieelarvest.

Tulemusstipendiumi maksmist toetab Tartu Ülikool kuni 2020. aastani oma kesksest eelarvest ning meetme tõhusust ja vajalikkust kaalutakse kord aastas.

Doktorandi tulemusstipendiumi maksmist reguleerib stipendiumi ja õppetoetuse taotlemise, määramise ja maksmise kord (TÜ senati määrus 25. maist 2018).

Jaga artiklit

Märksõnad

doktorandid, õppetoetus