Juuli 2018, nr 7

Tartu Ülikool hakkab alates 1. septembrist maksma doktorantidele tulemusstipendiumi 400 eurot kuus.

Stipendium lisandub riigi makstavale doktoranditoetusele ning aitab tagada sajaprotsendiliselt õppekava täitvale doktorandile uuel õppeaastal sissetuleku 1060 eurot kuus.

Tulemusstipendiumi on kuni 48 kuu jooksul õigus saada doktorandil, kes

November 2016, nr 10
FOTO: pexels.com
Doktorantide arvates on üks põhjus, miks nominaalajaga ei lõpetata, seotud sellega, et pärast lõpetamist on keeruline tööd leida.

Küsisime TÜ eri valdkondade doktorantidelt, mis on nende arvates peamised doktoriõppe probleemid. Enamasti toodi välja rahastamise ja tulevikuväljavaadetega seotud mured.

Telli voog RSS - doktorandid
Telli voog RSS - doktorandid