Kadi Steinberg
FOTO: Erakogu

100 aastat koostööd

Kolumn

Tänavu möödub põlevkivi kaevandamise algusest Eestis 100 aastat. Nende aastatega on Eestist kujunenud juhtiv põlevkivialane pädevuskeskus kogu maailmas. Seda kõike tänu pikaajalisele koostööle, kus on läbi põimunud meie sajandipikkune põlevkivi kasutamise ning põlevkivi teaduspõhise uurimise kogemus. Seega võime eriliselt liialdamata väita, et koostöö Eesti Energia ja tema eelkäijate ning Tartu ülikooli vahel on kestnud juba 100 aastat.

Meie tänane koostöö Tartu ülikooliga on seisnenud ennekõike geoloogide, füüsikute ja keemikute pädevuse kasutamises. Aga koostöö ülikooliga hõlmab ka järelkasvu tegevusi. Ootame põnevusega tulemusi selle sügise värskest algatusest ehk projektipõhise praktika programmist, kus üliõpilased lahendavad Eesti Energia antud tegelikke ülesandeid ettevõttepoolse praktikajuhendaja juhtnööride abil.

Täna on Eestis veel miljard tonni aktiivset põlevkivivaru ning arvestades üleilmset põlevkivivarude mahtu, siis on võimalusi uuendusteks tohutult. Põlevkivisektor on Eesti jaoks äärmiselt tähtis: see annab riigi SKP-sse otseselt ligi viis protsenti, loob kokku üle 10 000 töökoha ning panustab väga oluliselt energiasõltumatusesse, kus Eesti on Euroopa Liidu liider.

20. septembril Tallinnas alguse saanud rahvusvahelisel põlevkivisümpoosionil, kus osales teadlasi, asjatundjaid ja ettevõtjaid 21 riigist üle maailma, ütles ka Tartu ülikooli rektor, professor Volli Kalm, et põlevkivi teaduspõhine uurimine Eesti ülikoolide kaasabil võimaldab riigil teha tarku otsuseid, et põlevkivi annaks ka edaspidi ühiskonnale kasu, looks uusi töökohti ning edendaks uuendusi selles ainulaadses valdkonnas maailmas.

Eesti Energial on suured väljakutsed, tegutseme piirkondlikul Balti- ning Põhjamaade elektri- ja üleilmsel õliturul ning vajame selgelt ka teadusasutuste abi, et konkurentsis püsida. Et ühine tegutsemine mõistlik ja tulemuslik oleks, peavad nii ülikoolid kui ka ettevõtted hästi teadma, mida täpselt soovitakse.

Eesti Energia on kaardistanud enda lähimate aastate olulisimad uuendusvaldkonnad. Laias laastus on nendeks tõhusam kaevandamine, põlevkivienergeetika arendamine, taastuvenergia arendamine ning uued võimalused jae- ja võrguäris. Oleme neid uuenduste valdkondi Eesti ülikoolidele hiljuti tutvustanud ja kutsunud neid väljakutsete lahendamises kaasa lööma. Ootame, et ülikoolid pakuksid välja võimalikud koostöökohad, et käivitada uurimissuunad. Esmane tagasiside näitab, et on palju võimalikke koostöökohti Tartu ülikooliga.

Mõtete kogumiseks ja hindamiseks oleme loonud Eesti Energias ideepanga, mis töötab ärivõimaluste arendamise inkubaatori põhimõttel. Värskeid ideid, kuidas luua ettevõttele uut väärtust ja tagada tulevane kasv, ootame kogu aeg nii enda töötajatelt kui ka koostööpartneritelt, teadusasutustelt, teistelt ettevõtetelt ja organisatsioonidelt. Meile on oluline kaasata parimat oskusteavet ja kõige oskuslikumaid partnereid. Kõige tänuväärsemad on ideed, mis on seotud kontserni üldkavaliste väljakutsete lahendamisega.

Tulemuslikku koostööd!

Kadi Steinberg

Eesti Energia partnersuhete juht

Jaga artiklit