Sotsiaal- ja humanitaarteadlased arendavad IKT-koostööd

Uudis

18. septembril peavad sotsiaal-, humanitaar- ja IT-teadlased Tartus Ahhaa keskuses konverentsi, mille keskmes on omavahelise koostöö arendamine.

Programmi «Horisont 2020» projekti «HubIT» raames toimuva konverentsi üks osa on Tartu Ülikooli korraldatud töötuba sotsiaal- ja humanitaarteadlastele. Seal tutvustatakse valdkonnaüleste projektide edulugusid, projekti tulemusi ja välja arendatud töövahendeid.

«HubIT» juhtpartneri Civitta esindaja Anneli Roose põhjendas projekti suunitlust vajadusega näha info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) valdkonna innovatsiooniloomes laiemat ühiskondlikku mõju.

«IT-sektor peab innovatsioonis arvestama ühiskonna vajadusi, ootusi ja väärtusi, ning siin ongi oluline sotsiaal- ja humanitaarteadlaste roll,» ütles Roose.

Töötoas arutletakse selle üle, mis on sotsiaal- ja humanitaarteaduste ning IKT koostöö eesmärgid ja kasutegurid, kuidas alustada IKT-valdkonna esindajatega koostööd ning milliseid ühiskondlikke küsimusi tuleks koostöös lahendada.

Ettekande peavad Tartu Ülikooli teadlased Rajesh Sharma arvutiteaduse instituudist, Mihkel Solvak Johan Skytte poliitikauuringute instituudi infotehnoloogia mõju-uuringute keskusest ning Emanuele Bardone haridusteaduste instituudi haridustehnoloogia keskusest.

Aruteludele on oodatud just sotsiaal- ja humanitaarteadlased ning üritusele järgneb vastuvõtt. Huvilistel palutakse osalemiseks registreeruda projekti kodulehel ning liituda üritusega Facebookis. 

Projekti «HubIT» toetab Euroopa Liit programmi «Horisont 2020» raames.

Jaga artiklit

Märksõnad

IKT, koostöö