FOTO: erakogu

Humboldti stipendiaat sõitis Saksamaale kriminaalõigust uurima

Uudis

Septembri alguses sõitis õigusteaduskonna karistusõiguse dotsent Anneli Soo Humboldti stipendiumi toel Saksamaale uurimistööd tegema.

Anneli Soo veedab aasta Kölni Ülikoolis, kus ta saab professor Bettina Weißeri juhendamisel jätkata oma uurimistööd Euroopa Liidu kriminaalmenetlusõiguse alal. Samuti on tal võimalik töötada Freiburgi Max Plancki Instituudis, mis on tuntud suurepärase raamatukogu ja rahvusvaheliste teadlaste poolest.

Mõni aasta tagasi ka Marie Curie’ stipendiumi pälvinud Soo on varem uurinud kriminaalõigust Maastrichti Ülikoolis. Kahe aasta pikkune grandiaeg oli väga viljakas. Ta uuris kahtlustatavate ja süüdistatavate õigust kaitsjale Euroopa Liidu kriminaalõiguses ning meetmeid, mida peaks riigisiseselt rakendama juhul, kui see õigus ei ole tagatud.

Hiljuti nimetati tema sellealane kriitiline artikkel ajakirja European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice 2016.–2017. aasta väljapaistvaimaks artikliks.

«Sestap tundus Humboldti projekti raames igati loogiline uurida seda, millised riigisisesed nimetajad võivad muuta õiguse kaitsjale sisutuks. Nii tekib olukord, kus kaitsja on küll kriminaalmenetluses olemas, kuid ei saa kaitsealust kuidagi aidata,» rääkis Soo.

Teema piiritlemiseks võtab ta uurimise alla kaitsja juurdepääsu õiguse kriminaalasja materjalidele Euroopa Liidu kriminaalõiguses. Kui kaitsjale ei avaldata, millistel põhjustel tema kaitsealust mingis teos kahtlustatakse või süüdistatakse, on tal oma tööd raske teha.

Soo sõnul võidakse siinkohal vastu vaielda, väites, et las klient ise räägib. Tegelikkus on aga palju keerukam, sest kriminaalmenetluses saavad tihti kokku eri osaliste erinevad versioonid ühest ja samast sündmusest.

Humboldti stipendiumi saamine on suur tunnustus nii Anneli Soole kui ka Tartu Ülikoolile. See tõestab, et TÜ teadlased suudavad olla rahvusvahelises konkurentsis edukad.

«Mind motiveerib kõige rohkem teadmine, et välismaal uurimistööd tehes kogun teadmisi ja kogemusi, mille saan Eestisse naastes tulevastele ja juba praktiseerivatele juristidele edasi anda viisil, mis on neile nende kutsetegevuses vajalik ja kasulik,» rõõmustas Soo.

Humboldti stipendium on Euroopa üks mainekamaid teadusstipendiume. Sellega toetatakse väljapaistvaid teadlasi kõikjalt maailmast, olenemata nende uurimisalast, rahvusest ja soost, ning võimaldatakse neil ja nende peredel elada ja töötada kuni kaks aastat Saksamaal.

Jaga artiklit