Põltsamaa Raadio esimese eetrinädala tegemisse panustas ligi 40 inimest, lisaks külalised ja intervjueeritavad. Fotol Eliise Kuus ja Samuel Axel Maikalu.
FOTO: erakogu

Projektipraktika julgustas üliõpilasi pöörduma tagasi kodukohta

Aktuaalne

TÜ üliõpilaste praktikaprojekt „Kodukohta tagasi“ (KOHT) viis seitse noort Põltsamaale kogukonnaraadiot tegema.

Üleülikoolilises projektipraktika vabaaines saab alates eelmisest õppeaastast osaleda kohalikku elu arendavas tegevuses. Kevadel esimese projektiga alustanud „Kodukohta tagasi“ on hea näide uuenduslikust õppevormist, mis aitab muuta ülikooliõpet praktilisemaks ja kaasata mitme eriala esindajaid.

See annab eri valdkondade üliõpilastele võimaluse rakendada ühiselt oma teoreetilisi teadmisi mõne päriselu probleemi lahendamiseks või kohaliku elu edendamiseks.

TÜ ja kohalike omavalitsuste koostöö katseprojekt, mis viidi ellu Põltsamaa vallas, päädis ühe suvenädala vältel eetrisse läinud kogukonnaraadioga. Algatusega ühinesid seitse aktiivset Põltsamaalt pärit üliõpilast: Eva Nõmme, Karoliine Moroz, Samuel Axel Maikalu, Kateriine Visk, Sandra Pomjalov, Erki Veeväli ja Markus Savotškin.

Omadele mõeldud raadio

Projektipraktika „Kodukohta tagasi“

„Kodukohta tagasi“ on kutsutud ellu selleks, et rakendada üliõpilaste teadmisi suurkeskustest eemal oleva kodukoha heaks, toetades omavalitsuse kestlikku arengut. Iga piirkondliku projekti loomisel arvestatakse, et alustatule võiks edaspidi järgneda jätkuprojekt, kus juba osalenud tudengid täidavad mentori rolli.

Üliõpilased saavad

  • osaleda laiapõhjalises koduomavalitsust puudutavas projektis olenemata õpitavast erialast;
  • lahendada praktilisi ülesandeid, mis tuleb hiljem kasuks tööturul ja CV täiendamisel;
  • lisaks praktilisele kogemusele ja koostööoskuste arendamisele koguda kuus ainepunkti.

Omavalitsusele annab projekt võimaluse

  • julgustada üliõpilasi praktika kaudu pöörduma (tagasi) kodukohta, et nad saaksid aidata arendada sealset eluolu;
  • kasutada praktikat tegevate tudengite teadmisi ja oskusi kohalikku elu puudutavate ülesannete lahendamisel;
  • kaasata üliõpilasi ka edaspidistesse omavalitsuse tegemistesse.

Kõik üliõpilased ja omavalitsused, kes soovivad ettevõtmisega liituda, võtku julgesti ühendust e-posti aadressil marko.ojakivi [at] ut.ee.

Kohaliku raadio loomise mõte sündis noorte ja Põltsamaa valla ühises arutelus. Kaaluti ka teisi ideid, mille abil omavalitsuse elu edendada – muu hulgas pakuti välja väikeettevõtluse toetamine, hariduse edendamine ja valla arenguperspektiivide uurimine.

Osalistes tekitas huvi mitu ideed, kuid otsustavaks sai raadio praktilisus ning kohalikku elu elavdav ja kõikehaarav mõju. Samuti pidasid nii üliõpilased kui ka omavalitsus tähtsaks seda, et raadioga jõutakse igas vanuses ja eri huvidega inimesteni.

Ühiselt otsustatigi anda 28. juunist 4. juulini linna 95. sünnipäeva puhul eetrisse tihedate saatepäevadega Põltsamaa Raadio. Idee ühe algataja, peatoimetaja Eva Nõmme sõnul oli kohaliku raadio peamine eesmärk kasvatada kogukonnatunnet ja informeerida inimesi Põltsamaal toimuvast.

„Pole just tavaline, et raadios räägib sinu naabrimees või hea tuttav. Põltsamaa Raadio lõi võimaluse nädal aega kuulata neid, kellega oma väikeses kogukonnas kokku puutume,” rääkis Nõmme.

Katseprojekt kestis neli kuud, 2021. aasta varakevadest kuni juuli alguseni. See ei tohtinud segada üliõpilaste igapäevast õppetööd, kuid kõik vajalikud ettevalmistused pidid raadio eetrissejõudmise ajaks olema siiski tehtud.

Meeskond, kuhu kuulusid mitme eriala üliõpilased, pani esmalt kirja konkreetse tegevuskava ja töökorra. Seda tuli hiljem korduvalt kohendada ja tegeliku olukorraga vastavusse viia. Ettearvamatute muutuste ja ümberkorralduste kiuste aitasid tiimi sünergia ja koostöötahe eetrisse anda sisutiheda ja põneva raadiokava.

Tudengite kinnitusel aitas õnnestumisele tublisti kaasa osalejate ühine päritolu ja varasem koolitee. Nende tugevat tiimitööd, tööjaotust ja koostööoskusi aitasid lihvida majandusteaduskonna õppejõud Annely Lorenz ja Merily Heinalo.

Kohalikke liitev võimalus

Põltsamaa Raadio töös osalesid peale tudengite ka kooliõpilased, kultuuri- ja haridustöötajad, vallaelu edendajad ja arvamusliidrid. Samuti andsid oma panuse kohalikud ettevõtjad, kultuurkapital ja sideettevõtte Levira, tänu kellele jõudis raadio eetrisse ka FM-sagedusel.

Idee ühe toetaja, Põltsamaa abivallavanema Karro Külanurme sõnul ületas projekt suurelt kõik sellele seatud ootused. „See on imeline, kuidas ühest ülikooli ettepanekust kasvas välja nii vahva ettevõtmine, mis köitis suurt osa kogukonnast,“ rõõmustas Külanurm.

Oluline tingimus projekti KOHT loomisel oli põhimõte, et ka pärast praktikat saab osalisi omavalitsuse tegevusse kaasata. Sellega soodustatakse noorte tagasipöördumist kodukohta pärast ülikooliõpingute lõppu ja arendatakse kohalikku eluolu.

Külanurme kinnitusel oli vallavalitsusel suur rõõm kohalike noorte algatust toetada. Ka raadio peatoimetaja Eva Nõmme ütles, et õhinapõhisest huvist sündinud raadio toimetus on kohalike huvi ja toetuse korral valmis jätkama. Ühiselt loodetakse, et sellest kasvab välja midagi suuremat ja kestvamat, mis aitab muuta elu Põltsamaal põnevamaks.

Ka tulevikus projektis osalevad omavalitsused võiksid koos üliõpilastega silmas pidada, et eesmärk saaks täidetud kindla aja jooksul ja toetaks ennekõike omavalitsuse kestlikku arengut.

Põltsamaa Raadio näitel võib öelda, et mida selgepiirilisem on ülesanne, seda konkreetsem on tulemus. Ent projektipraktika käigus võib algatada ka pikaajalisema väljavaatega ettevõtmisi, mille mõte võib olla näiteks parandada elukeskkonda, töötada välja kohaturunduse kontseptsioon või kavandada eakatele sobivat taristut.

Marko Ojakivi

projekti „Kodukohta tagasi“ koordinaator

Galerii: 

Jaga artiklit

Märksõnad

koostöö