Ülikool ootab kandidaate rahvusmõtte auhinnale

Uudis

Tartu ülikooli rahvusmõtte auhinnale saab kandidaate esitada 30. oktoobrini. Rahvusmõtte auhinnaga tunnustab TÜ isikuid, kes on oma loominguga silmapaistvalt edendanud Eesti rahvuslikku ja riiklikku eneseteadvust.

Rahvusmõtte auhind antakse välja 12. korda ning sellele saavad kandidaate esitada TÜ nõukogu ja senati liikmed, teaduskondade ja teaduskonnaväliste asutuste nõukogud ning Eestis registreeritud juriidilised isikud.

Kandidaatide ülesseadmise põhjendatud esildised tuleb saata TÜ rektori nimele aadressil Ülikooli 18, 50090 Tartu või e-postil %20rektor [at] ut.ee. Eelmistel aastatel esitatud inimesi ei arvata automaatselt kandidaatide hulka, küll aga on sama isikut lubatud korduvalt esitada.

Auhinna saaja valib välja ülikooli senati moodustatav 11-liikmeline komisjon, kuhu kuuluvad TÜ rektor, eelnenud aastal auhinna saanud inimene, neli liiget ülikoolist ja viis liiget väljastpoolt ülikooli.

Rahvusmõtte auhinna saajale antakse Ilmamaa kirjastuse «Eesti mõtteloo» sarja 50 köidet ning klaasikunstnik Toomas Riisalu klaasist taies pidulikult üle rahvusülikooli 96. Aastapäeval, 1. detsembril TÜ aulas.

Eelnevatel aastatel on auhinna pälvinud kirjanik ja etnoloog Ilmar Talve, helilooja Veljo Tormis, akadeemik Endel Lippmaa, kunstnik Kaljo Põllu, kirjanik Ain Kaalep, etnoloog ja kultuuriajaloolane Ants Viires, kirjanik Mats Traat, vaimulik ja publitsist Vello Salo, stsenarist ja filmilavastaja Arvo Kruusement, kunstnik ja rahvakunsti koguja Anu Raud ning vaimulik ja literaat Toomas Paul.

Jaga artiklit

Märksõnad

rahvusülikool