Tartu ülikooli uued dekaanid 1. jaanuarist 2016: Margit Sutrop, Raul Eamets, Margus Lember ja Peeter Burk

Selgusid jaanuaris alustava nelja valdkonna dekaanid

Uudis

1. oktoobril selgus loodus- ja täppisteaduste valdkonna dekaan, mis tähendab, et selgunud on kõik neli dekaani, kes hakkavad jaanuarist juhtima TÜ nelja suurt valdkonda.

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna uueks dekaaniks valiti praktilise filosoofia professor, praegune filosoofiateaduskonna dekaan Margit Sutrop. Sutrop sõnas, et ta seisab edaspidigi hea selle eest, et üliõpilastel oleks senisest enam võimalusi kujundada oma individuaalne õpitee ja Tartu ülikoolist saadav haridus vastaks Eesti ühiskonna vajadustele.

Sotsiaalteaduste valdkonna dekaaniks valiti makroökonoomika professor ja praegune majandusteaduskonna dekaan Raul Eamets. Eamets tõdes, et ees ootavad suured väljakutsed, sest ühinevad väga eripalgelised ning oma kindla identiteediga instituudid ja teaduskonnad.

Meditsiiniteaduste valdkonna dekaaniks sai arstiteaduskonna residentuuriprodekaan ja propedeutika professor Margus Lember. Lember rõhutas, et kuna ülikool peab toimima kogu aeg, ei tähenda dekaanivahetus pausi pidamiseks, kõik pooleliolevad tegevused jätkuvad ladusalt. Esimeste töödena nimetas ta meeskonna kokkupanemise ning uut tüüpi instituutide töölerakendamise.

Loodus- ja täppisteaduste valdkonna dekaaniks sai praegune loodus- ja tehnoloogiateaduskonna dekaan, keemilise füüsika professor Peeter Burk. Burk lubas, et temast saab kogu valdkonna dekaan, kes arvestab debattides üles kerkinud arvamustega.

Tartu ülikooli rektor Volli Kalm tunnustas kõiki valimas käinud kolleege. «Kõik dekaaniks valitud isikud on võimekad juhid, kes tunnevad ülikooli ja on oma valdkonna akadeemilised liidrid. Olen kindel, et neist saavad ülikooli juhtkonna aktiivsed liikmed, kellega koos töötame edasi selle nimel, et ülikool areneks ja annaks oma panuse Eesti ja maailma heaolu suurenemisse,» ütles Kalm.

Jaga artiklit