TÜ kutsub kõrghariduse ja teaduse avalikule arutelule

Uudis

Tartu ülikooli rektor Volli Kalm saatis riigikantseleile kirja, milles kutsub üles jätkama teadus- ja arendusnõukogu tellitud raporti tekitatud avalikku arutelu kõrghariduse ja teaduse kvaliteedi ning konkurentsivõime kohta.

Teadus- ja arendusnõukogu põhimõttelise toetuse saanud Gunnar Oki raport sõnastab strateegilised eesmärgid ning annab ka rea soovitusi, mida eri asutused olukorra parandamiseks teha võiksid.

TÜ toetab raportis rõhutatud vajadust teha riiklikul tasemel strateegilisi valikuid, mis viiksid kõrghariduse ja teadus-arendustegevuse ning uuenduse kvaliteedi tõusule, konkurentsivõime kasvule ja tagaksid nende kestlikkuse. Samuti toetab ülikool eesmärkide saavutamiseks vajalike võrgustike liitmist ning duubeldamise piiramist ülikoolide põhitegevustes.

«Oleme valmis läbirääkimisteks. Samas rõhutame, et teadus-arendustegevuse ja uuenduse ning kõrghariduse asutuste võrgu reform vajab lähiaastateks selget riiklikku rahastuskava,» kirjutas Kalm.

Veel on kirjas välja toodud alusfinantseerimise osakaalu suurendamine teadus-arendustegevuse ja uuenduse eelarves ning vajadus raportis välja pakutud tegevused läbi arutada. Seda enam, et mõned ettepanekud olid strateegiliste eesmärkidega sisulises vastuolus.

«Eestis on pikka aega toimiv süsteem korraliseks rahvusvaheliseks kõrghariduse ja TAI kvaliteedihindamiseks ning piisav hulk teavet ja asjatundjate soovitusi, et langetada strateegilisi otsuseid. Seepärast ei näe me vajadust järjekordse rahvusvahelise välishindamise järele, vaid on vaja seniste hindamisraportite soovitustega arvestada,» lõpetas rektor.

Jaga artiklit