Professor Mart Loogi saadud mainekas uurimistoetus on suur kiitus nii ülikoolile kui ka Eestile, sest konkurss ERC teadusgrantidele on väga tihe.
FOTO: Margus Ansu / Postimees / Scanpix

Ülikool toetab välisgrantide taotlejaid

Uudis

Tartu ülikooli arengufondist toetatakse kõrgetasemeliste välisgrantide taotlemist, et suurendada teadlaste algatusvõimet ja tõsta projektikirjutamise taset. Teadus- ja arendusosakond korraldab välisrahastuse eduka taotlemise koolitusi.

Teadusprorektor Marco Kirmi sõnul on TÜ teadlased välisgrante taotledes olnud üsna edukad. Näiteks pälvis tänavu ühe Euroopa hinnatuima uurimistoetuse – iseseisvuse saavutanud tippteadlase ligi kahe miljoni euro suuruse grandi – molekulaarse süsteemibioloogia professor Mart Loog.

Loog on seni esimene eestlane, kes sai Euroopa teadusnõukogu teise astme uurimistoetuse oma karjääri edasise arengu toetamiseks. Ta kasutab seda sünteetilise bioloogia uurimissuuna ja Tartu ülikooli tehnoloogiainstituudis sünteetilise bioloogia tippkeskuse arendamiseks.

Tartu ülikooli patofüsioloogia professor Sulev Kõks sai aasta alguses Euroopa komisjonilt 2,5 miljonit eurot, et luua siirdegenoomika õppetool. Toetus aitab Eestisse tuua ka tippteadlased, kes püüavad välja selgitada, kuidas tulevikus haigusi, nagu vähk, diabeet vm, võimalikult vara diagnoosida.

Tippteadlastest koosnevas õppetoolis on hõlpsam erialal juhtivate asutustega partnerlussidemeid luua, et Tartu ülikooli rohkem tudengeid ja teadlasi meelitada ning tänu neile veelgi lisarahastust saada.

Teadusprorektori sõnul võiks selliseid edulugusid olla rohkemgi. «Usume, et taotlejate ring võiks olla veelgi suurem ning vahel tuleb ühest grandist ilma jäädes hakata kohe järgmist taotlema ja selleks taotlusesse vajalikud korrektuurid teha,» ütles Kirm.

6000 euro suurune toetus on ette nähtud üle hindaja lävendi jõudnud teadus- ja arendustegevuse ning õppeprojektide taotlustele, kus juhtpartner on TÜ. Sellesse kategooriasse liigituvad ka kõrgetasemelised individuaalgrantide taotlused.

Kuni 20 000 euroga toetatakse neid, kelle taotlus on edukalt hindamise läbinud, kuid jäänud napilt rahastuseta. Ühekordse toetusega kaasneb kohustus esitada taotlus järgmistesse samalaadsetesse kõrgetasemelistesse taotlusvoorudesse.

Seni enimkasutatud meetmesse, Horizon 2020 programmi on TÜ esitanud praegu 255 taotlust, neist koordinaatorina 65. Allkirjastatud ja läbirääkimiste faasis on 32 taotlust.

Toetust antakse kõrgetasemeliste rahastusskeemide taotluste koostajatele tagasiulatuvalt alates 1. juunist 2015. aastal kuni praeguse õppeaasta lõpuni. Täpsema juhendi rahvusvaheliste projektide toetuse taotlemiseks leiab siseveebist.

Jaga artiklit

Märksõnad

teaduse rahastamine