November 2018, nr 10
FOTO: Johan-Paul Hion
Meditsiini õpetamine ja arendamine on teadusmahukas ning sellega peaks ka toetusi jagades arvestama.

Meditsiiniteaduste valdkonnale teeb meelehärmi, et peaaegu neli aastat tagasi valminud tervishoiustrateegias kokku lepitud eesmärgid on suuremas osas ellu viimata või pole nende elluviimist alustatudki.

Meditsiiniteaduste valdkonna oktoobrikuisel sünnipäevakonverentsil keskenduti Eesti tervisesüsteemi teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegiale. Arstiteadlased tunnevad muret, miks 2015. aastal algama pidanud arendustegevus siiani soikunud on.

Oktoober 2015, nr 9
FOTO: Margus Ansu / Postimees / Scanpix
Professor Mart Loogi saadud mainekas uurimistoetus on suur kiitus nii ülikoolile kui ka Eestile, sest konkurss ERC teadusgrantidele on väga tihe.
Märksõnad: 

Tartu ülikooli arengufondist toetatakse kõrgetasemeliste välisgrantide taotlemist, et suurendada teadlaste algatusvõimet ja tõsta projektikirjutamise taset. Teadus- ja arendusosakond korraldab välisrahastuse eduka taotlemise koolitusi.

Teadusprorektor Marco Kirmi sõnul on TÜ teadlased välisgrante taotledes olnud üsna edukad. Näiteks pälvis tänavu ühe Euroopa hinnatuima uurimistoetuse – iseseisvuse saavutanud tippteadlase ligi kahe miljoni euro suuruse grandi – molekulaarse süsteemibioloogia professor Mart Loog.

Aprill 2015, nr 4
FOTO: Creative Commons
Nii TÜ majandusteaduskonna vanemteaduri Kadri Ukrainski kui ka TTÜ Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi riigi rahanduse ja valitsemise professori Ringa Raudla arvates ei ole praegune teaduse rahastamise süsteem jätkusuutlik.
Märksõnad: 

Seni Eestis praktiseeritud teaduse rahastamise süsteem ei ole jätkusuutlik ei Tartu ülikooli ega Tallinna tehnikaülikooli teadusrahastuse teemal tehtud uuringute korraldajate sõnul, sest projektipõhisus võimendab ülikoolides eri probleeme ja tekitab teadlastele ebavajalikke pingeid.

Aprill 2015, nr 4
FOTO: Andres Tennus
Merilyn Säde
Märksõnad: 

Öeldakse, et kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta. Muidugi on minevik oluline eri otsuste tegemisel ja elus üldse, kuid minevikust võib veelgi olulisemaks pidada olevikku ja tulevikku.

Kui jääda vaatama liialt kauaks minevikku või keskenduda aktuaalsetele probleemidele, unustades seejuures tuleviku, võib juhtuda, et perspektiivi ei osata mõistlikult panustada või edasist planeerida. Kõike ei olegi võimalik ette välja mõelda, kuid oluliste tulevikuväljavaadete paikapanek on kindlasti midagi, mida tuleks teha ja täita.

Telli voog RSS - teaduse rahastamine
Telli voog RSS - teaduse rahastamine