FOTO: Õigusteaduskond

Kes ja kuidas peaks kaitsma tarbijaid?

Inauguratsioon

TÜ tsiviilõiguse professor Karin Sein peab inauguratsiooniloengu 21. oktoobril kell 16.15 ülikooli peahoone aulas.

Järjest kasvav rahvusvahelistumine, seadusandliku pädevuse jaotumine liikmesriikide ja EL-i vahel ning kirju kohtupraktika on toonud kaasa olukorra, kus tarbijaõigusest on saanud üks kõige keerulisemaid õigusharusid üldse.

Orienteerumine keerukas tarbijanormistikus käib üle jõu isegi suurele osale juristidest ja pole mõtet lootagi, et tavatarbija teda kaitsvatest õigusaktidest aru saaks.

Loengus küsitakse, miks sellise olukorrani on jõutud ja milliste asutuste koostööst sõltub tarbijate õiguste kaitse tänapäeva ühiskonnas. Kuidas tagada nii üksikjuhtumi õiglane lahendus kui ka tarbijate huvide kaitse tervikuna ehk kuidas tõrjuda turult välja tarbijaid kahjustavad äripraktikad? Milline roll on tarbijate kaitsel kohtusüsteemil, sh Euroopa Liidu kohtul ja riigikohtul? Millised väljakutsed seisavad tarbijaõigusel ees internetistumise ja digitaliseerumise tõttu?

Professor Karin Sein lõpetas Tartu ülikooli õigusteaduse eriala 1997. aastal. Magistritöö kaitses ta 1999. aastal Saksamaal Freiburgi ülikoolis ning doktoritöö 2007. aastal Tartu ülikoolis. Doktoriväitekirjas uuris ta kahju hüvitamise piiramise võimalusi Eesti ja Euroopa lepinguõiguses.

Professor Seina peamised teadus- ja õppetöö valdkonnad on lepinguõigus, tarbijaõigus ja rahvusvaheline eraõigus. Teadus- ja õppetöö kõrval on professor Sein töötanud justiitsministeeriumi eraõiguse osakonna nõunikuna, sisekaitseakadeemia lektori ning alates 2015. aasta sügisest riigikohtu nõuniku ametikohtadel. Ta on osalenud mitmete seaduseelnõude koostamisel ja korraldanud õigusalaseid täiendkoolitusi. Alates 2013. aastast on professor Sein Eesti Advokatuuri kutsesobivuskomisjoni liige.

Karin Sein valiti Tartu ülikooli tsiviilõiguse professoriks 2014. aasta novembris. Tema praegustest teadusprojektidest on olulisimad tarbijakrediidi päevaküsimuste analüüsimine koostöös Oslo ülikooli õigusteaduskonnaga, võlaõigusseaduse kommentaaride teise parandatud ja täiendatud väljaande ning lepinguõiguse õpiku koostamine.

Vaata nüüd ka UTTV videosalvestust inauguratsiooniloengust:

Jaga artiklit

Märksõnad

loengud